foto cmc

Agendapunten

René Strengholt 30 - 01 - 2018

30 januari - Inspiratieavond Geloven in je buurt

Noteer dinsdagavond 30 januari in je agenda. In de Marcuskerk (Menno ter Braaklaan 2) is er dan een interkerkelijke inspiratieavond over ‘Geloven in je buurt’. Laat je inspireren door het verhaal van pionier Ewout van Oosten van de christelijke community Taste, of door de vijf presentaties van bestaande initiatieven van mensen die bewust er voor gekozen hebben als christen betrokken te zijn op de eigen buurt of hun huis open te stellen. Of laat je inspireren door de ontmoeting met mensen die bij jou in de buurt of wijk wonen en bespreek wat je kan betekenen op de plek waar je woont. Zijn er nieuwe vormen van samenwerking mogelijk? De avond wordt aangeboden door het Interkerkelijk Missionair Beraad en de commissie Geloven in Delft van de Protestantse Gemeente Delft. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en duurt tot 22.00 uur.