foto cmc

Agendapunten

René Strengholt 07 - 07 - 2019

7 juli: zoekdienst in de Oude Kerk

De zoekdienst van 7 juli in de kapel van de Oude Kerk heeft als thema: Waar doe ik het voor?

Wat is de zin van al ons gezwoeg? Dat vroeg eeuwen lang geleden Prediker zich af en die vraag kan je tegenwoordig soms nog bekruipen. Waarom doe ik al die moeite in het leven?

De vraag naar de zin van wat we doen kan opkomen als je midden in de bloei van je leven staat en hebt gevoel hebt dat er meer moet zijn dan wat je bereikt hebt.  Maar ook als het je in het leven bij de handen afbreekt. Of als je terugkijkt en afweegt wat nou echt van waarde is.

Waar doe ik het voor? In de zoekdienst gaan we die vraag verkennen aan de hand van twee uitspraken uit de Bijbel die tegenstrijdig lijken: van de filosofisch ingestelde Prediker die vraagtekens zet bij de zin van al ons gezwoeg en van de gedreven apostel Paulus die stelt: ‘wat je doet is niet voor niets; het heeft blijvende waarde’. Spreken die twee invalshoeken elkaar tegen of vullen ze elkaar aan? Het thema komt terug in gesprek met elkaar, in liederen, stilte en gebed en een overdenking.

De dienst wordt geleid door René Strengholt, missionair werker van de Protestantse gemeente.

De zoekdienst begint om 13.00 uur. Om 12.30 uur gaat de kerk open en staan er broodjes, koffie en thee klaar. Adres: Heilige Geestkerkhof 25, Delft. Van harte welkom!