foto cmc

Athletes in Action

Athletes in Action

Berichten

Marinus Meinster , 17 - 06 - 2016

Athletes in Action 2016

De zomer staat op het punt te beginnen: de temperatuur loopt op, vakanties beginnen en de prikkel om naar buiten te gaan wordt steeds sterker. Dat geldt natuurlijk ook voor de vrijwilligers van Athletes in Action. Ook komende zomer zullen we dan ook weer te vinden zijn op de schoolpleinen, buurthuizen en parken van Delft om via sport en spel het geloof te delen met kinderen en ouders! Als Athletes in Action proberen we een week lang Gods liefde een wijk in te laten stromen. We sporten dan op vijf locaties in vijf wijken: Tanthof (bij de sportvelden), Voorhof (bij buurthuis Voorhof), Buitenhof (park bij de Haydnlaan), Poptahof (Poptapark) en Wippolder (bij de Prins Mauritsschool). We zijn daar te vinden op 11-15 juli, elke dag van 14:00-16:00 uur. Op sommige locaties sporten we ook ’s avonds, van 19:00-21:00 uur.

Een week Athletes in Action is behoorlijk intensief: van ’s ochtends tot ’s avonds ben je als vrijwilliger bezig met voorbereiden, sporten, liefde en aandacht geven en nabespreken. Gelukkig krijg je er ook veel voor terug: lekker eten, elke dag een schoon shirt, een hechte band met het team van je locatie. Bovenal krijg je veel te zien van God, in de vrijwilligers om je heen, in de kinderen en jongeren met wie je sport, in de contacten die opbloeien in de wijk. Het is mooi om ieder jaar weer te zien hoe een groep vrijwilligers door de week heen echt een team wordt, elkaar beter leert kennen en ook ieders relatie met God verdiept en verrijkt wordt.

Ben jij net zo enthousiast als wij? Meld je dan aan via het aanmeldformulier op onze website (www.aia-delft.nl) en sport met ons mee. Sportiviteit is geen vereiste: je kunt ook meehelpen met de service voor sporters en kinderen, of met het koken voor de sporters ’s avonds. Maar meer nog dan uw/jouw fysieke inzet hebben we gebed nodig: gebed voor het werk wat we doen, gebed voor de contacten met kinderen en ouders, gebed voor de wijken in Delft waar soms grote problemen spelen. Bid u/jij mee?

lees meer
René Strengholt , 13 - 07 - 2015

Athletes in Action: interview met een medewerker

Een interview in de serie Geloven in Delft

met: Marieke Romijn

Leeftijd: 20

Activiteit: lid van projectteam van Athletes in Action

Locatie: Wippolder (Prins Mauritsschool)

Wat is Athletes in Action (AiA)?

Athletes in Action is een organisatie die door middel van sporten contact wil leggen met mensen en op die manier ook hun geloof wil delen. Projecten van AiA zijn door heel het land te vinden en ook in het buitenland. In Delft hebben we ondertussen projecten op vijf locaties waarbij verschillende kerken uit Delft samenwerken. We sporten, knutselen en spelen daar met kinderen en jongeren om op die manier met ze in contact te komen en te delen wat we geloven. Door middel van toneelstukjes in de pauze proberen we op een eenvoudige manier de basis van het geloof uit te leggen. De week wordt afgesloten met een buurtbarbecue waar iedereen welkom is.

Wat is de doelgroep?

AiA wordt georganiseerd voor kinderen en jongeren uit de wijken waar de projecten plaatsvinden. Iedereen is welkom bij AiA, ongeacht geloofsovertuiging. In de middag zijn we vooral gericht op de kinderen tot ongeveer 12 jaar. In de avond richten we ons meer op de jongeren vanaf 12 jaar. Het uiteindelijke doel is wel om zo veel mogelijk 'niet-christelijke' kinderen en jongeren te bereiken, maar dat zegt natuurlijk niet dat AiA niet leuk en nuttig is voor kinderen en jongeren die wel opgegroeid zijn met het geloof.

Waarom vind je AiA belangrijk voor deze doelgroep?

Voor veel kinderen is het stukje extra aandacht dat ze krijgen tijdens AiA al heel belangrijk - er is een aantal dat niet uit heel gezellige gezinnen komt. Daarnaast kun je, denk ik, niet vroeg genoeg beginnen om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met het geloof. De kinderen zijn vaak nog zo open dat ze makkelijker te interesseren zijn voor het geloof. Ze hebben vaak nog geen afweer opgebouwd die je bij sommige ouderen wel ziet. De jongeren zijn bezig met het vormen van een eigen mening en het maken van eigen keuzes. Het lijkt me goed om ze te vertellen dat er meer is, zodat ze dit kunnen meenemen in dat proces.

Hoe lang ben je zelf al betrokken bij AiA en met wie werk je samen?

Dit jaar wordt mijn vierde jaar en mijn tweede jaar als lid van het projectteam van de Wippolder.

We zijn in het projectteam met z’n vieren en werken samen met het team en met de projectteams van de andere wijken. Ik ben projectleider voor interne zaken. Ik verwerk de aanmeldingen, communiceer met de vrijwilligers en hou me bezig met de materialen. Veel dingen doen we trouwens in overleg met elkaar, ik vind het fijn om even te horen wat de anderen vinden voordat er een beslissing genomen wordt. Zo weten we ook allemaal wat er gebeurd en staan we overal achter.

Wat motiveert je om je voor AiA in te zetten?

Ik vind het fijn om me te mogen inzetten voor Jezus en me door Hem te laten leiden de week door. Dat motiveert ontzettend, het feit dat je zeker weet dat je er niet alleen voor staat. AiA is een project waarbij over kerkmuren heen gekeken wordt, dat vind ik iets heel moois, we geloven tenslotte allemaal in dezelfde God en werken tijdens de week aan één doel, namelijk God bekend maken in Delft. Daarnaast vind ik sporten en kinderen heel leuk, dus AiA is een goede combinatie van die twee. De kinderen hebben het over het algemeen erg naar hun zin en wat is er mooier dan blije gezichtjes tijdens zo'n week?!

Wat heb je geleerd van AiA?

Ik heb geleerd dat het uitstralen van mijn christen-zijn niet altijd zo moeilijk hoeft te zijn als dat het lijkt. Ik loop er in mijn dagelijks leven vaak tegenaan dat ik naar mijn idee nou niet echt eruit spring als christen, weinig praat over mijn geloof. Het studentenleven is over het algemeen niet zo gefocust op het geloof. Tijdens AiA heb ik geleerd dat je niet meteen honderduit hoeft te vertellen over het geloof, maar dat bijvoorbeeld het geven van liefde en een positieve houding vanzelf vragen oproept en dat gesprekken daarna vaak een stuk natuurlijker gaan dan wanneer je krampachtig je geloof wilt delen. En dat we in dit alles natuurlijk afhankelijk zijn van de hulp van God. Ik ben door AiA een stuk bewuster geworden van Jezus' liefde en dat het delen daarvan super belangrijk is.

Is er een mooie ervaring die je zou willen delen?

Moeilijke vraag, elk jaar AiA zit vol met mooie ervaringen. Maar om er een te kiezen: twee jaar geleden ging ik veel om met een jongetje tijdens de AiA week, het klikte goed en na een van de toneelstukjes raakte we aan de praat over het geloof. Ik vroeg of hij met me uit de kinderbijbel wilde lezen en dat wilde hij wel. We hebben samen het verhaal van de wonderbare visvangst gelezen en hij zat vol aandacht te luisteren. Het jaar daarop was hij er weer en op de laatste dag raakte een van de vrijwilligers met zijn ouders in gesprek. Zij vertelden dat hij en zijn broertje veel vragen hadden over het geloof en ze wilde graag een bijbel zodat ze hem en zijn broertje daaruit konden voorlezen. We hebben ze toen een van onze kinderbijbels gegeven. Ik vind het onwijs mooi om in dat gezin de interesse voor het geloof te zien groeien en God aan het werk te zien. 

De sportweek van Athletes in Action is van 13 t/m 17 juli. Er zijn dit jaar projecten in de Tanthof, Buitenhof, Poptahof, Voorhof en de Wippolder. Wil meer info, foto’s zien of heb je interesse om mee te doen? Kijk op www.aia-delft.nl.

lees meer
Karl Flieger (Delft op Zondag) , 23 - 07 - 2013

Delft op Zondag besteedt aandacht aan Athletes in Action

‘Wij geloven dat sport en geloof er voor kunnen zorgen dat mensen zich beter op hun gemak voelen’

Delft op Zondag Editie: Week 29, Jaargang 21 | zondag 21 juli, 2013


 
  • Sporten en elkaar beter leren kennen, Athletes in Action maakt het mogelijk en verkondigt een blijde boodschap.

    Sporten en elkaar beter leren kennen, Athletes in Action maakt het mogelijk en verkondigt een blijde boodschap.

    Foto bestellen

DELFT - De ballen vliegen je om de oren en het geluid van spelende kinderen komt je tegemoet als je een pleintje of sportveld oploopt: Athletes in Action! Je kunt er in Delft haast niet meer omheen. Een van de initiatiefnemers is Marinus Meinster, ICT-consultant van beroep, maar vooral begaan met het welzijn van kinderen. En… met zijn geloof in God.

De naam Athletes in Action is van origine Amerikaans, maar Marinus (23) en zijn collega’s mogen hem al enige jaren zelfstandig voeren. Het begon wat hen betreft allemaal in 2006 toen een groep Delftse christenen een sportproject organiseerde bij buurthuis ‘Het Voorhof’. Het bleek een succes te zijn en het project is langzaam gegroeid. Eerst kwamen er meer bezoekende kinderen en jongeren, daarna zijn er verschillende kerken aangehaakt en verspreidde Athletes in Action zich over vier Delftse wijken. “Inmiddels werken er al meer dan honderd vrijwilligers aan het project mee”, zegt Marinus tevreden. “We proberen via Athletes in Action mensen te bereiken met sport en recreatie. Niet alleen kinderen en jongeren, we willen ook graag in contact komen met hun ouders. In Nederland is sport niet weg te denken uit de samenleving. Het kan mensen samenbinden en kan grenzen en verschillen laten vervagen. En het is een middel om een zeer brede groep mensen te bereiken. Religie, sportiviteit en afkomst maken daarbij niets uit!”

Jezus

Sport en religie lijken in de ‘gewone’ wereld niet altijd samen te gaan. Geweld op het veld en dopingschandalen zijn niet bepaald positieve voorbeelden. Maar Marinus benadert sport van een heel andere kant. “Sport is voor ons een middel om een ander doel te bereiken. Wij geloven dat Jezus van mensen houdt en dat Hij kwam om te dienen en om ons in contact met God te brengen. Wij willen Jezus’ voorbeeld volgen: wij willen laten zien dat we van mensen houden, dat we de buurt graag dienen en willen mensen met God in contact laten komen. Dit doen we door kinderen en jongeren aandacht en liefde te geven en voorbeeld figuren te zijn. Daarnaast wordt de Boodschap tijdens week door middel van drama en getuigenissen verspreid aan de hand van een armband met 6 kleuren: groen voor de Schepping, zwart voor de Zondeval, rood voor Jezus’ offer, wit voor Jezus opstanding, blauw voor de Heilige Geest en geel/goud voor de geboden toekomst. Het gaat dus niet om prestaties, het gaat om samen dieper over dingen nadenken.”
Dat lijkt in deze jachtige tijd een enorme uitdaging. God is al een heel tijdje ‘uit’ en het individu staat bij de meeste mensen met stip op nummer 1. Marinus Meinster herkent dat wel, maar zich erbij neerleggen, dat nooit. “We willen laten zien dat Christus iets voor de wijk kan betekenen. Dat Hij er rust kan brengen. Vaak zie je groepjes jongeren ruzie met elkaar maken. Dat gaat soms best ver, maar als je ze dan afzonderlijk spreekt, blijken het vaak hele aardige jongens en meisjes te zijn. Ze zijn gewoon op zoek naar stabiliteit en dat willen we ze meegeven. Ten eerste door met ze te sporten en in een later stadium door met ze te praten. Ze een beetje moed geven om het in het leven wat beter te kunnen redden.”

Moeder

Die moed heeft Marinus zelf ook hard nodig gehad. Zijn moeder overleed op haar 50ste en liet de familie achter met een enorm gat. Toch is Marinus geen verbitterde jongeman geworden, integendeel. “Ik ben opgevoed met Jezus. Heel vanzelfsprekend. Maar toen mijn moeder zo jong overleed heb ik ook mijn twijfels gehad. Natuurlijk heb ik God vragen gesteld, maar dankzij de manier waarop mijn moeder met haar ziekte omging, heb ik het snel een plaats kunnen geven. Zij was altijd heel bang om ziek te worden, maar toen het eenmaal zover was, leek ze zich er op een bepaalde manier heel rustig bij te voelen. Ik ben ervan overtuigd dat ze nu bij Jezus is en het veel beter heeft dan wij hier. Als je me vraagt of ik werkelijk geloof in de Schepping en de Zondeval (het ‘verraad’ van Adam en Eva van God – red.), dan zeg ik: ja, maar het is een geloof; ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat de wereld mooi is. Dat er briljante dingen gebeuren. Als ik bijvoorbeeld langs de Schie fiets en ik zie de bloemetjes, de eenden, het water en de boten, dan weet ik dat ik ‘ergens’ deel van uitmaak. Dat er Iemand is die ons redding geeft. Ik geloof dat de redding van Jezus komt. Dat is de boodschap die ik met zoveel mogelijk mensen wil delen.”
Dankzij de steun van de vele vrijwilligers en (kerkelijke) instanties kan Athletes in Action zijn boodschap prima kwijt. Zin in een lekker middagje (14.00 – 16.00 uur) of avondje (19.00 – 21.00 uur) sporten en praten met je buurtgenoten? Ga dan in de week van 22 tot 26 juli eens kijken op de volgende locaties: buurthuis Voorhof, sportvelden Abtswoudseweg (Tanthof), veldje Haydnlaan (Buitenhof) of de Prins Mauritsschool (Wippolder). Leuk en leerzaam, wat wil je nog meer? (KF)

lees meer