foto cmc

Gebedspunten

René Strengholt 21 - 02 - 2015

Bidden voor Alpha-cursussen

In de afgelopen maand zijn er in Delft vier Alpha-curssen gestart. Graag uw gebed voor de deelnemers en de leiding. Voor de deelnemers dat de cursus hen helpt om God (beter) te leren kennen en voor een open sfeer in de groep . Voor de leiding dat ze kracht en wijsheid krijgen van Gods Geest om uit te leggen wat ze geloven, te luisteren naar de cursisten en openheid en een goede sfeer te bevorderen.