foto cmc

Gebedspunten

René Strengholt 04 - 02 - 2016

Bidden voor Alpha-cursussen

In de afgelopen weken zijn er in Delft drie Alpha-cursussen van start gegaan, in de Jessehof (PKN wijkgemeente Binnenstad-Vrijenban), in de Zuiderkerk (Evangeliegemeente Morgenstond) en in Het Boek (Christelijke Gereformeerde Kerk). Wilt u bidden voor de Alpha-cursussen, dat deze introductiecursus op het christelijk geloof een plek wordt waar de deelnemers het geloof in God leren kennen en/of daarin groeien? Graag ook uw gebed voor de leidende teams, dat ze met wijsheid, inspiratie en fijngevoeligheid de kernpunten van het geloof kunnen inleidien en bespreken met de deelnemers, in een sfeer van openheid.