foto cmc

Gebedspunten

René Strengholt 06 - 10 - 2016

Bidden voor de Apha-cursus

In september zijn in Delft en omgeving weer verschillende Alpha-cursussen gestart, gewone, een Engelstalige, twee student Alpha's. Op de Alpha-cursus wordt aan belangstellenden op een toegankelijke manier uitleg gegeven over kernpunten van het christelijk geloof. Ook is er veel ruimte voor gesprek en ontmoeting. Wilt u danken voor de goede opkomst bij verschillende Alpha's en de mogelijkheid om deelnemers kennis te laten maken met het christelijk geloof en met de God van de Bijbel. Wilt u bidden voor goede, leerzame avonden in een open sfeer, waarin ieder zich thuis voelt, alle vragen gedeeld kunnen worden, en deelnemers en leiding ontdekken wie God voor hen wil zijn en groeien in hun geloof.