foto cmc

Gebedspunten

René Strengholt 02 - 12 - 2015

Bidden voor decemberactiviteiten

In december vinden er veel activiteiten plaats vanuit de kerken voor de stad. Om er een paar te noemen:

- de zoekdienst van 6 december in de Nieuwe Kerk

- Lichtjesavond in de Oude Kerk en andere kerken, op 8 december

- De Kerstmissie vanuit de Hofkerk: rozen geven aan patiënten in het ziekenhuis

- 2 Kerstwandelingen, in Hof van Delft en Tanthof: met het gezin wandelen langs scènen in het Kerstverhaal

- Kerstmaaltijden op allerlei plaatsen

- Kerstvieringen, in de aanloop naar Kers, in de kerstnacht, op 1e Kerstdag

- Een kinderkerstnachtdienst in de Oude Kerk en een kinderkerstfeest in de Vierhovenkerk (20-12) en de Marcuskerk (26-12)

- Kerstinloop in de Jessehof (1e Kerstdag) en in de Vierhovenkerk (2e Kerstdag)

En de lijst is nog niet compleet.

Laten we bidden dat God al deze activiteiten gebruikt om zijn licht te laten schijnen in Delft en dat de betekenis van de komst van Jezus Christus erin doorklinkt en zichtbaar wordt voor veel van onze stadsgnoten.