foto cmc

Gebedspunten

René Strengholt 03 - 07 - 2019

Bidden voor kinderactiviteiten in de zomervakantie

De zomervakantie komt eraan.

In missionair Delft betekent dat dat er verschillende kinderactiviteiten op stapel staan:

- het jaarlijkse kinderkamp: Van 21 t/m 25 juli gaan 30 Delftse kinderen van allerlei achtergrond, waarvan veel er anders niet op vakantie gaan, op kamp onder leiding van leden van de Protestantse gemeente.

- het kinderkerkkamp van wijkgemeente Hof van Delft, van 19 t/m 25 juli

- Athletes in Action, in vijf wijken in Delft, interkerkelijk. Jongeren uit de Delftse kerken gaan sporten met kinderen en jongeren uit de wijk, met in de pauzes een kort inhoudelijk programma waarin het evangelie wordt gedeeld, van 21 t/m 25 juli.

- De Vakantiebijbelweek: 27 t/m 29 augustus in de Prins Mauritsschool in Delft (Wippolder)

Graag uw gebed voor een goed verloop van de activiteiten, voor de leiding/vrijwilligers, voor alle kinderen, jongeren (AiA) en ouders die bij deze activiteiten ontmoet worden. Voor mooie ontmoetingen, open oren en open harten en dat in de houding en de woorden van de vrijwilligers de liefde van God zal doorklinken. Dat kinderen, jongeren en ouders daar wat van meenemen en gaan zien wie God voor hen wil zijn. Wilt u ook bidden voor bescherming van vrijwilligers en deelnemers, zeker in het geval van de kinderkampen.