foto cmc

Gebedspunten

René Strengholt 13 - 07 - 2015

Bidden voor kinderactiviteiten in zomervakantie

De zomervakantie is begonnen.

In missionair Delft betekent dat dat er verschillende kinderactiviteiten op stapel staan:

- het jaarlijkse kinderkamp in Haarle (Ov): 23 Delftse kinderen van allerlei achtergrond, waarvan veel er anders niet op vakantie gaan, gaan op kamp onder leiding van leden van de Protestantse gemeente (vnl. wijkgemeente Mattheüs).
- Athletes in Action, in vijf wijken in Delft, interkerkelijk. Jongeren uit de Delftse kerken gaan sporten met kinderen en jongeren uit de wijk, met in de pauzes een kort inhoudelijk programma waarin het evangelie wordt gedeeld. 
- De Vakantiebijbelweek: 18 t/m 20 augustus in de Prins Mauritsschool in Delft (Wippolder)
 
Graag uw gebed voor een goed verloop van de activiteiten, voor de leiding/vijrwilligers, voor alle kinderen, jongeren (AiA) en ouders die bij deze activiteiten ontmoet worden. Voor mooie ontmoetingen, open oren en open harten en dat in de houding en de woorden van de vrijwiligers de liefde van God zal doorklinken. Dat kinderen, jongeren en ouders daar wat van meenemen en gaan zien wie God voor hen wil zijn. Wilt u ook bidden voor bescherming van vrijwilligers en deelnemers, zeker in het geval van het kinderkamp.