foto cmc

Algemeen nieuws

René Strengholt 15 - 01 - 2013

Cursus ‘Zout!’ Vier avonden voor wie het geloof meer gestalte wil geven in het dagelijks leven.

In februari en maart hoop ik in vier avonden de cursus ‘Zout!’ aan te bieden. De cursus is bedoeld om elkaar op weg te helpen Jezus te volgen en te representeren in onze dagelijkse omgeving, in onze stad en buurt, op school, op onze werkplek, op de sportclub of in onze vriendenclub. ‘Zout!’ wil niet uitgaan van het dagelijks christen zijn als een plicht of een last. De cursus gaat uit van een verlangen dat Jezus meer zichtbaar wordt in ons leven zodat we meer kunnen betekenen voor onze omgeving en voor de mensen met wie we leven. In het besef van Gods verlangen dat wij beschikbaar voor Hem zijn, dat wij ‘licht’ en ‘zout’ zijn in onze wereld, met ieder onze eigen talenten, karakter en ‘drive’. In het besef ook dat onze samenleving dringend behoefte heeft aan lichtdragers en smaakmakers.

Opzet

De thema’s van de avonden zijn: ‘zout zijn: Jezus’ visie en ons verlangen’, ‘open staan voor de ander en voor God’, ‘in gesprek met de ander’, en ‘investeren in mensen’. Op de avonden duiken we in de Bijbel en gaan we erover in gesprek, delen we ervaringen, praten we door naar aanleiding van interviews met ‘zoekers’ op film, gaan we oefenen met het onder woorden brengen van ons geloof en het luisteren naar elkaar en ga ik dieper op een aantal punten in.

Bewustwording 

De cursus biedt geen kant en klaar recept aan, maar een stuk bewustwording , uitwisseling en verdieping. Het gaat om vragen als: In hoeverre ken ik mijn omgeving en de mensen om mijn heen? Hoe zit het met mijn betrokkenheid? Raakt het me hoe het met de ander gaat en wat er bij hem of haar speelt? Wat zijn de dingen die mij specifiek raken en waar loop ik warm voor? Wat kan ik van daaruit voor een ander en voor mijn omgeving betekenen? Hoe kunnen we elkaar daarin helpen? Hoe kan ik contacten en gesprekken verdiepen? Hoe kan ik wegwijzer zijn naar Jezus? Welke plaats heeft de leiding van de Heilige Geest in mijn dagelijks leven?

Praktische info

Zout! wordt gegeven op de dinsdagavonden 5 en 19 februari en 5 en 9 maart, in de bovenzaal van de Marcuskerk, aanvang 20.00 u. Je kunt je opgeven bij René Strengholt: rene.strengholt@gmail.com, 015 – 8804887.