foto cmc

Gebedspunten

René Strengholt 28 - 10 - 2014

Danken voor Vakantiebijbelweek in Tanthof

In de herfstvakantie heeft de Vakantiebijbelweek in Tanthof meer kinderen getrokken dan ooit, hoofdzakelijk buurtkinderen.

Er waren zo'n 24 kinderen uit groep 6 t/m 8 en bijna 50 kinderen uit de lagere groepen. Reden tot dankbaarheid. Ook omdat alles heel goed is verlopen en er leuke contacten geweest zijn met de kinderen. Zou u willen bidden dat wat de kinderen hebben gehoord over God en gezien van zijn liefde vrucht zal dragen in hun levens?