foto cmc

Algemeen nieuws

Annemarie Boessenkool 01 - 07 - 2014

De Vakantie Bijbel Weken worden ook dit jaar weer gehouden!

Het thema dit jaar is: Zeesterren. We laten ons meevoeren in de wereld van de Zeesterren. Samen duiken we in de mooie zee. We laten ons meenemen door een visser die ons zijn wondere vangst laat zien. In de Bijbelverhalen ontmoeten de kinderen de visser Petrus, die geroepen worden om Jezus te volgen en daarin heel veel uitvist over Jezus! Hij wordt als voorbeeld genomen om aan de kinderen te laten zien hoe het is om volgeling van Jezus te zijn. Elke dag wordt één aspect van dit volgen uitgewerkt met behulp van een fantasie-vis, zeester. Zo is daar de Volg-vis. We vissen uit wat het is om Iemand te volgen. Zomaar, omdat die ander jou roept. Ergens anders zwemt de Luister-vis. Die vertelt ons dat volgen alles te maken heeft met luisteren, met gehoorzaam zijn. En zie je de Uitdeel-vis? Die heeft een mooi verhaal! Want volgen is ook meedoen, is ingeschakeld worden. Maar kijk eens rond, er zwemmen nog meer Zeesterren. Zie je de Vergeef-vis? Die heeft goed nieuws, want volgen gaat nogal eens mis, maar dan horen we: ‘Je mag steeds opnieuw volgen’. Als je dit allemaal hebt uitgevist, dan wil je dat natuurlijk graag doorvertellen. ‘Dat mag’, zegt ons de Vertel-vis, ‘vertel maar over Degene die jij volgt!’

De VBW is een prachtige kans voor ons allemaal om de mooie boodschap van het evangelie aan de kinderen te vertellen en te laten zien. Vorig jaar zijn er tijdens de VBW hele mooie dingen gebeurd. Iets voor u of jou om daar ook eens getuige van te zijn? Dan kunt u/je contact opnemen met onderstaande contactpersonen.

Wippolder                         di. 26 – do. 28 augustus, 10.00 – 12.00 uur (do. tot 13.00 uur)
Contactpersoon:              Clarisa Polinder, 015 - 2561418, c.a.polinder@xs4all.nl

Tanthof                              di. 21 – do. 23 oktober, 10.00 – 12.00 uur (do. tot 13.00 uur)
Contactpersonen:            Miranda Snoeij, 015 - 2560468, mirandasnoeij@solcon.nl &

                                            Anneke Snijders, 015 - 2144119, annekesnijders@pcbo-deark.nl

Pijnacker                            ff Anders-dagen, do. 23 en vr. 24 oktober

Contactpersoon:              Judith de Knegt, 015 - 3640797, judithdeknegt@hotmail.com