foto cmc

Algemeen nieuws

René Strengholt 18 - 07 - 2018

Dominee als buurtverbinder

Interview over geloven in de buurt met Fred van Helden

Buurt: Voordijkshoorn

 

In de serie interviews over geloven in de buurt willen we mogelijkheden laten zien om je christen-zijn handen en voeten te geven door betrokken te zijn op de buurt waar je woont. Fred van Helden, samen met zijn vrouw Caroline predikant van wijkgemeente Hof van Delft, wil graag meer verbinding met en in de buurt waar hij woont en predikant is. Sinds vorig jaar is hij een van de buurtverbinders in de wijk Voordijkshoorn, de wijk aan weerszijden van de Van Foreestweg in Delft Noord. Hij kwam in contact met de buurtverbinders bij een actie voor een goed doel op de basisschool in de wijk,  waar de wijkgemeente aan mee deed. De buurtverbinders zijn een groep mensen die een website voor de wijk faciliteren, www.kijkopdevoordijk.nl, een soort digitaal dorpsplein voor vraag, aanbod en nieuws. De buurtverbinders zochten versterking en Fred besloot aan te haken, maar met de visie om verder te gaan dan alleen een website. “De website is een doel om ook daadwerkelijk de buurt te verbinden en mensen met elkaar in contact te brengen. Je wilt dat mensen elkaar echt zien en betrokken op elkaar raken, en bijvoorbeeld een kopje suiker bij elkaar durven te halen”. Fred stelde voor om een wijkmarkt te organiseren. De eerste keer in de kersttijd, maar inmiddels is er ook een lentemarkt en een zomermarkt geweest. De zomermarkt op 23 juni was een succes, met waterspellen voor kinderen en muziek en zang door wijkbewoners. “We willen met de markten een ‘wij-gevoel’ in de buurt bevorderen en dat mensen meer trots worden op hun wijk. Voordijkshoorn is  als wijk nogal los zand. Er is veel sociale woningbouw, er zijn veel huurwoningen, en we zien ook armoede en eenzaamheid. Hoe krijgen we meer sociale cohesie? De wijkmarkten helpen daarbij. We mikken op een sneeuwbaleffect, dat het anderen aanzet om mee te doen en hun talenten in te zetten, bijvoorbeeld op het gebied van creativiteit en  sport. Na een jaar begint het wel wat te rollen, zijn er wat mensen bij gekomen en is er ook een buurtsportvereniging opgezet voor kinderen die anders niet sporten”. Door zijn inzet als buurtverbinder heeft Fred ook andere connecties in de wijk gekregen en is hij deel geworden van het netwerk van instanties in de wijk die met elkaar te maken hebben, zoals de wijkagent, sportcoaches, woningbouwverenigingen, het welzijnswerk in de wijk. “Als dominee kom je daar niet zomaar tussen, maar door al betrokken te zijn heb je een goede ingang. Er wordt ook gewoon gereageerd als ik vertel predikant te zijn, al hoor ik soms de reactie ‘ik had niet gedacht dat je dominee was’. Als je betrokken raakt bij initiatieven in de wijk, dan raak je makkelijker in contact met andere mensen en instanties in de wijk”. Voor Fred heeft zijn werk als buurtverbinder alles te maken met het kerk-zijn in de wijk. “Als je als kerk deel bent van de buurt en meedoet aan een wijkmarkt, dan wordt de drempel van de kerk lager en weten mensen je makkelijker te vinden. De kerk zal niet direct volstromen en we zwaaien ook niet meteen met het evangelie. Maar we staan wel tussen de mensen en dat is wat Jezus ook deed. Hij was een verbinder in zijn samenleving, herstelde verbindingen die verbroken waren en haalde mensen erbij die buiten de boot vielen”.

Ook andere wijken in Delft kennen buurtverbinders en een soortgelijk digitaal platform. “Als je wil geloven in de buurt is dit een goede mogelijkheid. Kijk wat er al is in je wijk en sluit daarop aan. Maak contact met de organisaties die in de wijk zitten en kijk hoe je elkaar kan helpen en versterken. Je bent daarin niet afhankelijk van een kerkgebouw. Het kan gewoon ook op de plek waar je woont”.