foto cmc

Vacatures

René Strengholt 30 - 08 - 2011

Help mee met zending om de hoek

Elke woensdagmiddag van 14.00 – 15.30 u komen in buurthuis Voorhof rond de twintig buurtkinderen van 4 t/m 10 jaar op De Tamboerijn. De Tamboerijn is een missionaire kinderclub waar vrijwel alleen buitenkerkelijke kinderen  komen, waaronder veel Turkse kinderen. Het is een mooie plek in ons evangelisatiewerk en echt een stukje zendingswerk. We vertellen op de club Bijbelverhalen, zingen, doen spelletjes, knutselen en doen uitstapjes.

In het afgelopen jaar is het aantal kinderen toegenomen en merken we als leiding dat we meer rekening moeten houden met het verschil in leeftijd. We hebben meer werk eraan en hebben hard extra ondersteuning nodig. We zoeken zeker vier mensen die geregeld mee willen draaien met de club op woensdagmiddag van 13.45 tot 16.00 u. Ons streven is dat ieder teamlid 1x in de drie weken bij de club is. Vaker mag natuurlijk en als iemand 1x in de vier of vijf weken wil komen, dan zijn we daar ook blij mee. Het gaat allereerst om het verlenen van hand- en spandiensten: klaarzetten, helpen de kinderen te ontvangen, kinderen helpen met knutselen, gesprekjes hebben met de kinderen, opruimen. Voor het vertellen van de verhalen en het voorbereiden van het knutselen krijgen we met de huidige leiding het rooster meestal wel rond.

Meer info: René Strengholt, mail @ missionairdelft.nl