foto cmc

Algemeen nieuws

René Strengholt 23 - 03 - 2013

Hervormd Ter Aar collecteert voor missionair kinderwerk in Delft

Op zondag 10 maart is er in de Hervormde gemeente van Ter Aar een extra collecte gehouden voor Delft. Eén keer per jaar heeft de collecte een missionair doel en wordt er gekozen voor een project van de IZB of de GZB. Voor deze keer was de keus gevallen op het missionaire werk in Delft.

IZB

Het missionaire werk in Delft is geen IZB-project, maar heeft wel een goede relatie met de IZB (Inwendige Zendingsbond). De IZB is een vereniging voor zending in Nederland die opereert in de PKN, vanouds meer aan de kant van de Gereformeerde Bond, maar tegenwoordig ook breder in de Protestantse Kerk. De eerste evangelist in Hervormd Delft, Johan Tekelenburg, was in dienst van de IZB. Inmiddels is het missionaire werk in Delft verbreed en geworteld geraakt en wordt onze huidige missionair werker, René Strengholt, gefinancierd door de Delftse wijkgemeenten zelf. Maar de IZB is nog altijd betrokken in een stuk werkbegeleiding o.a. in de vorm van intervisie en coaching.

Missionair kinderwerk

Onze Delftse Centrale Missionaire Commissie is blij verrast met deze betrokkenheid vanuit zomaar een zustergemeente ergens in het Groene Hart. De CMC heeft besloten de opbrengst van de collecte in Ter Aar te besteden aan het missionaire kinderwerk, specifiek voor kinderclub De Tamboerijn in buurthuis het Voorhof en Athletes in Action (sport & evangelisatie) in Voorhof en Wippolder. René Strengholt heeft op 10 maart de dienst bijgewoond in Ter Aar en na afloop een presentatie gegeven over het missionaire werk in Delft, met name over deze twee activiteiten. Het sprak de mensen in Ter Aar aan dat bij De Tamboerijn en bij Athletes in Action veel kinderen van niet-kerkelijke huize komen. Bij De Tamboerijn is bijvoorbeeld driekwart van de kinderen van Turkse afkomst. Men vond het bijzonder dat we met deze activiteiten zoveel vertrouwen hebben opgebouwd in de wijk dat ook moslim-ouders hun kinderen eraan mee laten doen. Juist omdat dit stukje kinderwerk voluit missionair is en direct ten goede komt aan kinderen uit de buurt, heeft de CMC de collecte uit Ter Aar hiervoor bestemd.

René Strengholt