foto cmc

Algemeen nieuws

René Strengholt 17 - 05 - 2014

Hofkerk open voor de wijk

Interview met: Hein Vaartjes en Anneke van der Spek

Wijkgemeente: Hof van Delft

Activiteit: Open ochtend in de Hofkerk

Doelgroep: iedereen is welkom voor ontmoeting en koffie/thee

In de serie ‘Geloven in Delft’ interviewen we deze keer twee vrijwilligers van de Open Ochtend die elke dinsdag in de Hofkerk wordt gehouden, Hein Vaartjes en Anneke van der Spek Beide werken al vanaf de start in 1996 mee aan deze activiteit, die jarenlang plaats vond in de Ontmoetingskerk aan de Cornelis de Wittstraat. Twee jaar geleden is Ontmoetingskerk verkocht en is de Open Ochtend verhuisd naar de Hofkerk. Naast Hein en Anneke zetten nog zeven andere vrijwilligers zich in voor deze ontmoetingsochtend.

Hoe zijn jullie betrokken geraakt bij de Open Ochtend?

Hein: “De Open Ochtend komt voort uit een studieverlof waarin ik mij heb verdiept in ‘kerk en buurt’. Hieruit kwam de vraag: wat kunnen we vanuit de Ontmoetingskerk voor de buurt doen? Onder andere in samenspraak met buurthuis St. Olof, waar toen juist de koffieochtend afliep, hebben  we besloten elke dinsdagochtend de deur van de kerk open te zetten voor inloop”.

Anneke: “Ik was in die tijd diaken ‘open gemeente’ en heb samen met Hein de Open Ochtend opgezet. Later heb ik de stap gemaakt naar pastoraal ouderling, omdat de koffieochtend steeds meer een pastoraal gebeuren werd”.

Voor welke doelgroep is de Open Ochtend bedoeld?

Hein: “De gedachte achter de koffieochtend is om de kerk open te hebben voor de buurt. De Open Ochtend trekt zo’n 20 à 25 bezoekers. In het begin kwamen er ook wat meer buurtbewoners waaronder een aantal die niet kerkelijk betrokken waren. Tegenwoordig zijn de bezoekers hoofdzakelijk, maar niet alleen, leden van onze wijkgemeente. We zijn van plan om in de toekomst de wijk er weer meer bij te betrekken”.

Anneke: “Het is een heel betrokken groep die komt. Bij zo’n ontmoetingsactiviteit leren mensen ook elkaar kennen en raken ze op elkaar betrokken. Ik hoor wel dat mensen het heel fijn vinden om hier anderen te ontmoeten. De groep verandert wel steeds, omdat er mensen vanwege hun leeftijd of door overlijden afvallen. Gelukkig is er altijd weer nieuwe aanwas. Uit de Open Ochtend is trouwens ook de maandelijkse warme maaltijd op woensdagavond ontstaan waar ruim 40 mensen komen”.

Wat motiveert jullie om dit vrijwilligerswerk te doen?

Anneke: “Voor mij is dat het contact met mensen. Je kan vanuit je geloof iets van jezelf geven en je krijgt er een hoop voor terug. Daarnaast verzorg ik met plezier de eigen bibliotheek die we bij de Open Ochtend hebben”.

Hein: “Wat mij drijft is om als kerk open te zijn voor de buurt. De Open Ochtend is dan een mooie, laagdrempelige activiteit. Ik denk dat de kerk een tweesporenbeleid nodig heeft. Naast de openheid naar buiten toe is ook het eigen kerkelijk leven belangrijk omdat het voor de leden in een behoefte voorziet”.

Wat heb je geleerd van je betrokkenheid bij de Open Ochtend?

Hein: “Ik heb geleerd dat idealen een lange adem nodig hebben. Je moet erin blijven geloven en tegelijk ook bereid zijn je ideaal bij te stellen”.

Anneke: “Ik heb geleerd dat ik het contact met mensen heel prettig vind. Als je er voor anderen bent, ontvang je zelf ook heel veel”.