foto cmc

Algemeen nieuws

René Strengholt 18 - 10 - 2015

Ik vergeet jou niet

Iemand verliezen aan de dood is een ervaring, die je door merg en been gaat. Soms kan je dankbaar zijn dat iemand een mooi en vol leven heeft gehad, soms ook wordt iemand op veel te jonge leeftijd weggenomen. Wat achterblijft is een leegte.

In vele kerken worden rond 1 november de overledenen herdacht.

Op zondag 1 november willen met de bijeenkomst Lichtjes voor Delft alle Delftenaren de gelegenheid  geven  dierbare overledenen te gedenken door een kaarsje aan te steken en de naam op een groot schilderdoek te schrijven. Lichtjes voor Delft is om 13.00 u op de Markt, voor de Nieuwe Kerk.

Vooraf is er vanaf 12.30 u gelegenheid in de Nieuwe Kerk gebruik te maken van een lunch of een kop koffie/thee te drinken.

Aansluitend, om 13.15 u, is er in de Nieuwe Kerk een korte zoekdienst rond het thema ‘Ik vergeet jou niet’ met muziek, gedichten, een tekst uit de bijbel, een korte overdenking, en ruimte voor stilte en gebed. Het verhaal dat kleurrijk verbeeld is in het nieuwste glas-in-loodraam in de Nieuwe Kerk staat hierbij centraal: de opwekking van het dochtertje van Jaïrus. Een eerlijk en hoopvol verhaal over leven en dood, verdriet en troost.