foto cmc

Blog evangelist

Mattie Mostert 14 - 02 - 2018

Inspiratieavond 'Geloven in je buurt' - Een gereedschapskist: bouwen voor God!

Een gemêleerd gezelschap kwam 30 januari samen in de bovenzaal van de Marcuskerk. Vertegenwoordigers van kerken, gemeenten en wijken luisterden naar de sprekers op de visiedag, georganiseerd door het Interkerkelijk Missionair Beraad en de commissie Geloven in Delft. De vlag 'visiedag' dekte de lading niet helemaal: er was vooral sprake van stromen van inspiratie!

René Strengholt opende de avond met onder meer: ‘Er gebeurt al van alles. Een aantal initiatieven ‘dichtbij huis’ willen we vanavond aan het woord laten. Om inspiratie op te doen, niet te zien hoe het moet, maar hoe het kan’.’

In een stevig tempo volgden zes sprekers. Ewout van Oosten schetste de verandering van de positie van de kerk in de afgelopen decennia. Hij voerde ‘de familie Geel’ ten tonele (1950), toen het leven nog simpel en duidelijk leek. Een zwart-witfoto, de familie lopend (de kerk was op loopafstand…) naar de kerk. Veel buurbewoners gingen ook, ze hadden de klok horen luiden; de meerderheid was toen nog ‘kerks’. De kerk als centrum van de lokale gemeenschap. Hoe anders is het nu! Van heinde en verre komt men naar die kerk, die nog overgebleven is. We kiezen voor de gemeente ‘die ons past’. Slechts een enkeling woont in de buurt van die kerk. Secularisatie en individualisering: de sleutelwoorden voor de huidige problematiek, volgens Ewout. Bij missionaire activiteiten – veelal rond die kerk – kennen we de mensen die in de buurt wonen amper… ‘Een Nederlander komt vrijwel nooit meer ‘het lichaam van Christus’ tegen’. Hij pleitte voor kleine netwerken van christenen in de buurt: aanvullend, meedragend, helpend: lokale missionaire gemeenschappen die ‘leven met elkaar, met God, en met de naaste’. Hij citeerde Johannes 13: 34 -35: “Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien, dat jullie Mijn leerlingen zijn.’

Leon Brouwer vertelde daarna over Het Boek, de eerste, echte kerk in Tanthof. De Christelijke Gereformeerde Kerk kreeg na lang zoeken dit gebouw in handen; een kerk inderdaad, maar vooral een huis voor ‘de (kerk)familie’ dat op termijn een huis voor de ‘Tanthof-familie’ moet worden.

‘Vijf jaar is woongemeenschap Taste nu bezig’, vertelde Pieter-Jan Rodenburg, ‘en we hebben vijf lessen geleerd.’ Eén daarvan is: ‘Je kunt niet uitdelen van wat je niet hebt’; een andere: ‘Zijn is belangrijker dan doen’. ‘Eet, drink, geniet, huil, deel, kortom: leef samen!’ En: ‘laat je verrassen door God!’

Gastvrijheid staat hoog in het vaandel van de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk die in de Immanuëlkerk huist, waar regelmatig een ‘Eat & meet’ plaatsvindt. Tineke Scheepstra vertelde dat daar veel studenten op af komen, in samenwerking (DelftProject) met de International Christian Fellowship (PGD). ‘Het geloof delen met buitenlanders, die later weer naar huis gaan en het verder vertellen.’

‘Taste 2’ is de werktitel van een aantal jonge mensen (Vergadering van Gelovigen) die ook een missionaire gemeenschap wil bouwen in Delft of omgeving. Marjoke Zwikstra gaf een korte toelichting en nodigde van harte belangstellenden uit.

Gewapend met een gereedschapskist (‘Bouwen voor God’) kwam ‘klussenier’ Ton Nap van de ABC-kerk vertellen over hoe die kleine gemeente tracht mensen te bereiken in Buitenhof. Gebedswandelingen door de wijk, klussen bij mensen die het niet kunnen betalen etc. levert op den lange duur contacten op met mensen, die ook geestelijk geholpen willen worden. Present zijn, biddend zoekend, soms met tegenzin… ‘Maar dan denk ik: oh ja, U heeft alles voor mij overgehad….’