foto cmc

Algemeen nieuws

Alie Leeflang en René Strengholt 28 - 06 - 2014

Interkerkelijk Stadsdiakonaat - interview met vrijwilliger

Interview met:  Carien Reekers

Activiteit: het Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft

Vrijwilliger sinds: 2012

Doelgroep: mensen die hulp of sociaal contact nodig hebben, ongeacht leeftijd, achtergrond of overtuiging

Locatie: waar nodig in Delft

In de serie ‘geloven in Delft’ interviewen we gemeenteleden die zich inzetten voor Delftenaren. Deze keer vertelt Carien Reekers over haar vrijwilligerswerk bij het Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft (ISD). Het Stadsdiakonaat is een zelfstandige interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die op individuele basis hulp biedt. Het ISD is in 1972 gestart als een particulier initiatief vanuit de Hervormde en de Gereformeerde Diaconieën. Het droeg toen de naam Jongeren Diaconaat. Binnen het ISD zijn drie groepen: een bezoekgroep, een karweitjesdienst en een groep voor rolstoelrijden. Meer informatie over het ISD en over de mogelijkheid mee te werken als vrijwilliger is te vinden op www.stadsdiakonaatdelft.nl

Voor welke doelgroep werk je? 

Het ISD zet zich in voor een heel diverse groep mensen, jong, oud, soms ziek  of gehandicapt. Mensen die om wat voor reden ook niet instaat zijn een beroep te doen op familie, vrienden of buren. Ik zelf bezoek een jonge moeder met kinderen, maar ga daarnaast ook elke week met een bejaarde vrouw met de rolstoel erop uit. 

Waarom vind je het leuk om dit vrijwilligerswerk te doen? 

Ik vind het belangrijk om mensen blij te maken. Er zijn veel mensen die behoefte hebben aan sociaal contact. Die doe je een groot plezier met een vrijwilliger die regelmatig op bezoek komt.

De hulpvrager durft vaak meer wanneer er een vrijwilliger meegaat. Samen even naar buiten

voor een wandeling of even winkelen, beiden knappen er van op. Mensen merken dat

wanneer je je inzet voor een ander, het  je zelf ook goed doet. 

Hoe lang doe je dit al? 

Ik ben sinds 2012 lid van de stuurgroep waarbij ik, samen met Joke Tummers, leiding geef

aan de bezoekgroep. Deze groep bestaat nu uit 110 vrijwilligers. 

Met wie (personen of organisaties) werk je samen? 

We werken samen met  gemeentelijke en maatschappelijke instellingen. Met DIVA, een gemeentelijke instantie die verantwoordelijk is voor de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO),

hebben we overleg over WMO-zaken en  besteden we momenteel aandacht aan mantelzorg. 

We nemen deel aan het Interkerkelijk Diaconaal Beraad, waarin we samen met andere  kerkelijke gelieerde hulpverleningsorganisaties,  maatschappelijke hulpkwesties toetsen en  proberen daarbij  elkaar  van nut te zijn. 

Waarom is het belangrijk dat dit werk gedaan wordt? 

We werken onder het motto: 'Delftenaren staan klaar voor elkaar'

Een luisterend oor, een uitgestoken hand vormen een troost voor mensen die, om wat voor reden  een geïsoleerd leven leiden.  Ieder jaar organiseren we een “dagje uit” voor alle vrijwilligers en cliënten van het ISD. Ook vieren we kerstfeest met elkaar.  Het hoort bij ons diaconaat en iedereen geniet ervan. 

Met welke motivatie doe je dit werk? 

We werken bij het Interkerkelijk Stadsdiakonaat vanuit de oecumene. Ieder mens doet er toe.

Het  christelijk geloof is voor mij de “drive” bij het werk  dat ik doe voor het ISD.