foto cmc

Algemeen nieuws

René Strengholt 13 - 02 - 2016

Interview Arjen ten Brinke 'Hou van God, hou van mensen en zet je deur open!'

Op maandag 15 februari komt Arjen ten Brinke spreken in Delft op de inspiratieavond ‘Smaakmakers’, over christen zijn in je dagelijkse leefomgeving. Arjen ten Brinke woont sinds 2007 met zijn gezin in de Haagse vinex-wijk Wateringse Veld, waar hij als missionair pionier vanuit de PKN een nieuwe gemeente heeft gesticht (pioniersplek BOEI 90). In dit interview vertelt hij wat hij geleerd heeft in negen jaar pionieren.

Een nieuwe gemeente stichten – hoe pak je dat aan? Dat was voor Arjen in 2007 ook de vraag. “Vanuit de organisaties die mij hebben aangesteld, was daar ook geen duidelijke visie op. Ik ben begonnen met relaties leggen. Allereerst met de ‘bobo’s’ in de wijk, huisartsen, wijkagenten, directeuren van basisscholen e.d. Ik vertelde dat we een nieuwe christelijke gemeenschap wilden laten ontstaan in de wijk – een wijk zonder kerk – en dat ik hen daarbij nodig had. Mijn vrouw ging werken op een van de basisscholen en daar ontstonden contacten. Met een kinderclub en een tienergroep sloten we daarbij aan. Ook organiseerden we een Alpha-cursus. We hebben vooral geïnvesteerd in relaties. Folders en flyers halen niet zoveel uit, maar wel het persoonlijke contact en het uitnodigen van mensen. Pas later gingen we ook kerkdiensten organiseren, eerst maandelijks en later wekelijks. Ook daar kwamen mensen via persoonlijk contact, bijvoorbeeld via een buurman, een vriend of een collega. Het nadeel van kerkdiensten is dat je het fijn hebt met elkaar en daarom geneigd bent het te laten bij het bestaande. We moeten elkaar er steeds weer bij bepalen dat we ons blijven richten op zoekers, op het opbouwen van relaties met wijkbewoners. Dat we bereid blijven uit onze comfort zone te stappen. Als mensen met een kerkelijke achtergrond zich bij ons aan willen sluiten, vragen we hen om deze visie te dragen. Wie dat niet wil, heeft genoeg keus uit andere kerken”.

Voor Arjen is kerk zijn veel meer dan de zondagse dienst. Kerk zijn is ook het leven doordeweeks, op jouw plek, met de contacten die je daar hebt. In elke dienst rusten we mensen daarvoor toe. Het valt hem op dat de mensen in zijn wijk vragen naar de relevantie van het geloof. “Sommige gemeenteleden staan in hun leefomgeving alleen als gelovige. Voor hen is de vraag hoe ze doordeweeks het geloof vasthouden en handen en voeten geven heel belangrijk”.

Arjen en zijn vrouw Annemarie hebben vanuit hun ervaringen in Wateringse Veld samen een boekje geschreven Zet de deur van je huis maar open’ (Ark Media, 2013). Ze wilden nadrukkelijk niet een succesverhaal vertellen. “Vaak hoor je succesverhalen over gemeentestichting en missionair kerk zijn. Wij wilden met een eerlijk verhaal komen en laten zien hoe lastig het soms ook is. Maar ook wat een mooie dingen er gebeuren. Vaak kijk je naar het succes van anderen en denk je dat missionair zijn voor jou te ingewikkeld is. Wij hebben ervaren dat je juist dicht bij jezelf mag blijven, bij je eigen hart en je eigen huis,  en dat het dan eenvoudig is: hou van God, hou van mensen en zet de deur van je huis maar open. Deel je leven met mensen, de moeilijke dingen en de mooie dingen. Dat is niet altijd makkelijk, maar er kunnen dan mooie dingen gebeuren.  We merken dat deze houding mensen een stuk ontspanning en hoop geeft. Je moet niet van alles wat anderen beter lijken te kunnen. God wil ook normale mensen gebruiken”.

Op de inspiratieavond wil Arjen meegeven dat kerk zijn naar buiten begint met investeren in relaties. “Mensen komen niet zomaar naar de kerk. Dat is echt niet stap 1. Het begint met jouw relatie met de mensen om je heen. De kerk dat ben jij. Jij bent het vijfde evangelie. Ben je daarvan bewust als je leeft met je familie, vrienden, collega’s, buren. Jezus zegt niet: “Je moet mijn getuige zijn”; maar: “Je bènt mijn getuige”.

Gegevens 15 februari:

Maandagavond 15 februari, 19.45 uur, Marcuskerk, Menno ter Braaklaan 2.

Website Arjen ten Brinke: www.boei90.nl