foto cmc

Algemeen nieuws

Mattie Mostert 20 - 09 - 2012

Interview met René Strengholt in Protestant Kerkblad Delft

René Strengholt ziet noden en kansen in Delft

 

Sinds mei van dit jaar is René Strengholt missionair werker in Delft met een contract voor onbepaalde tijd. Hij is geboren in Dordrecht maar er niet opgegroeid. “ik ben geen getogen Dordtenaar. Toen ik anderhalf was ben ik naar Heiloo verhuisd. Ik voel me meer Noord-Hollander dan 'Schapekop', zoals de bijnaam van de echte Dordtenaar luidt”.

Daarna omzwervingen via Utrecht en Apeldoorn, Amsterdam en uiteindelijk weer Dordrecht. Vervolgens ruim vijf jaar geleden met vrouw en drie dochters neergestreken in Delfgauw. Hij had succesvol gereageerd op een advertentie van de Hervormde Gemeente Delft.  Deze zocht een opvolger voor evangelist Henk den Breejen, die een nieuwe baan in Bergschenhoek had gevonden. Strengholt, oorspronkelijk van Christelijk Gereformeerde huize kreeg in november 2006 een contract met een looptijd van twee jaar. In de jaren daarna werd het werkverband enkele malen verlengd en in het najaar van 2011 nam de Algemene Kerkenraad Hervormd het besluit om zijn contract een permanent karakter te geven.

 

Wat vind je van deze ontwikkeling?

 

“Ik ben er heel gelukkig mee en dankbaar voor. Mijn gezin en ik wilden nog graag in Delft blijven. We voelen ons allemaal hier op onze plek. In mijn werk heb ik nog plannen die ik graag zou willen realiseren. Daar krijg ik nu de kans voor. Even los van mijn eigen belang vind ik het heel positief dat een kerk ervoor kiest om structureel te investeren in het missionaire werk en kerk zijn. Daarmee geeft ze duidelijk aan dat onze roeping om getuige van Jezus te zijn in Delft geen bijkomstigheid is maar essentieel voor het kerk zijn.”

 

Waarmee heb je de afgelopen jaren de nodige moeite gehad?

 

“Tja, vooral doordat ik werk voor vijf wijkgemeenten en te maken heb met veel activiteiten, commissies en contacten gaat de breedte van mijn werkveld voor mijn gevoel wel eens ten koste van de diepgang. Dan zou ik meer tijd willen steken in een wijkgemeente, een project of in mensen die ik ontmoet. Door de breedte heb ik soms ook meer tijd nodig om iets van de grond te tillen. Aan de andere kant geniet ik ervan om zo tussen de wijkgemeenten te staan. Het geeft me de kans verbindingen te leggen, de samenwerking te bevorderen en het hele Delftse plaatje in het oog te houden.”

 

Wat waren je lichtpuntjes, je hoopgevertjes om met de woorden van Henk den Breejen te spreken?

 

“ Het meest hoopgevend is om God aan het werk te zien in het leven van mensen. Mensen die via de Alpha-cursus God (beter) hebben leren kennen. Of die je ziet groeien in het geloof bij een groeigroep. Maar ook aan kinderen die heel onbevangen vertellen wat God voor hen betekent. Deze hoopgevertjes staan niet per se in relatie tot mijn inzet. Ik zie het missionaire werk als iets dat we met elkaar doen. Ook mooi is de inzet van heel veel gemeenteleden, ook van veel jongeren. Dankzij die inzet hebben we een aantal mooie plekken en activiteiten waar we stadsgenoten ontmoeten. Waar we leren wat het is om kerk en christen voor anderen te zijn en hoe we het evangelie kunnen delen. Het present zijn in de stad is hoger op de agenda van onze wijkgemeenten gekomen en is er meer bereidheid hierin samen te werken, ook tussen diaconaat en evangelisatie.”

 

Wat is je wens, je missie voor de komende jaren ?

 

“Mijn grootste wens is dat mensen in Delft Jezus leren kennen en thuiskomen bij God. Dat ze een stuk heelheid vinden, juist mensen in de knel. Ik zie heel veel noden en ook kansen in Delft. Tegelijk is onze armslag als kerken beperkt. Voor ons christen en kerk zijn in de stad is mijn wens dat we de mensen om ons heen écht zien en bereid zijn een stukje van onze tijd, aandacht, welzijn, geld, gastvrijheid, gebed, geloof te geven aan onze naaste. Als we met Gods ogen naar de ander kijken, zien we waar en voor wie we wat kunnen betekenen en wat hij of zij voor òns kan betekenen. Niet méér projecten en activiteiten maar gemeenteleden bewustmaken hoe God hen wil en kan gebruiken in de eigen omgeving. Activiteiten zie ik als een aanvulling hierop. Met de Centrale Missionaire Commissie wil ik graag de komende tijd een maandelijkse, zondagse missionaire samenkomst in de Nieuwe Kerk voor Delftenaren die niet gewend zijn naar een kerk te gaan. Dat kan in een behoefte voorzien, ook voor mensen waar we in het missionaire werk contact mee hebben. Het belangrijkste is, denk ik, dat we de komende jaren meer leren bidden voor de stad en voor onze stadsgenoten, en dan uitzien naar wat God gaat doen en hoe Hij ons wil gebruiken.’’