foto cmc

Algemeen nieuws

Karl Flieger (Delft op Zondag, tekst en foto) 08 - 06 - 2013

Interview René Strengholt in Delft op Zondag: René Strengholt is gefascineerd door het grijze gebied tussen leven met en leven zonder God

(overgenomen uit Delft op Zondag, 2 juni 2013) DELFT – Zoekdiensten in de Nieuwe Kerk brengen jong en oud op een bijzondere manier dichter bij God en elkaar. René Strengholt houdt er zondag 2 juni eentje in een lange serie. Elke eerste zondag van de maand – behalve in augustus – is iedereen vanaf 12.30 uur welkom.

“Geloof is waardevol”, zegt René, “maar veel mensen verdiepen zich er niet in omdat de taal waarin het wordt uitgedragen aan hen voorbij gaat. De wereld buiten de kerk en die binnen de kerk liggen voor veel mensen gewoon te ver uiteen; ze voelen dat als ongemakkelijk. Met de zoekdiensten maken we het geloof in God voor die mensen toegankelijker. Zondag heb ik een gesprek met een ouder echtpaar over de kunst van het liefhebben. Over de hunkering, het verlangen, maar ook de teleurstelling en de vreugde. Liefhebben is een kunst en dat gaan we bespreken. En ja, daar komt natuurlijk de link met God om de hoek kijken.”

Vrolijk gereformeerd

De zoekdienst heeft een interactief karakter. Het gesprek met het echtpaar vindt in het voorschip van de Nieuwe Kerk plaats en wordt begeleid door visuele presentaties. En er is gelegenheid voor het stellen van vragen. Maar het begint allemaal met een broodje. René: “Bij binnenkomst kunnen bezoekers een hapje eten en elkaar ontmoeten. Elkaar leren kennen en ongeveer weten wat de ander bezig houdt, daar gaat het toch in de hele maatschappij om. Ik maak me daar wel een beetje zorgen over. Aan de andere kant kom ik uit een vrolijk gereformeerd milieu, zoals ik het altijd noem, en ben ik altijd op zoek naar positieve dingen. Wat me vooral interesseert, is de grens tussen leven met God en leven zonder God. Ik weet dat veel mensen God als hun aanknopingspunt ervaren, zoals ik zelf. Maar er zijn ook mensen die uitstekend functioneren zonder God in hun leven. Zoals er ook verschil is tussen geloven binnen de kerk en geloven buiten de kerk. Dat grijze gebied vind ik boeiend. En op dat gebied richt ik me voornamelijk met de zoekdiensten.”

Ontwerper

René is trots op het feit dat hij zijn zoekdiensten op zo’n bijzondere plek mag voorgaan. Wie kan het hem nazeggen dat hij in de Nieuwe Kerk van Delft werkt? “Het is een voorrecht, ja. Een prachtige plek om over geloven te praten. Geloven vanuit de Bijbel, geloven vanuit fascinatie voor de natuur, geloven vanuit liefde, het is allemaal even interessant om met elkaar over van gedachten te wisselen. Ik zelf ervaar de natuur als een soort kunst en ben ervan overtuigd dat die kunst een ‘ontwerper’ heeft. Anderen zeggen over bijvoorbeeld de liefde dat dat een chemisch proces is. Nou ja, als ik dat tegen mijn vrouw zou zeggen… begrijp je? Weer iemand anders benadert een romantische zonsondergang als iets volkomen logisch, omdat de Aarde nu eenmaal om de zon draait. Die zien daar dan weer niet het mooie van, maar benaderen het wetenschappelijk. Allemaal prima. Wat mij betreft ga je God steeds vaker ervaren als je Hem in je leven toelaat. Je gaat dan tekenen zien van Zijn aanwezigheid. Het is heel erg leuk om daarover op die zondagen te praten met elkaar. Oud of jong, gelovig of niet gelovig.” (Karl Flieger)12-kerkRENE-OK)