foto cmc

Algemeen nieuws

Ds. Niek M. Tramper, pastor/predikant IREF 28 - 06 - 2014

IREF sluit Andreascursus dankend af

(overgenomen uit Protestants Kerkblad Delft) In de afgelopen maanden werd er op initiatief van de International Reformed Evangelical Fellowship (IREF) een bijzondere cursus gehouden in de Oude Kerk. Elke maandagavond kwamen mensen uit alle delen van de wereld bij elkaar, vooral studenten. In totaal deden er 28 mensen mee, een flink deel van hen met een niet-christelijke achtergrond.

Deze 'Andreascursus' (naar aanleiding van de discipel Andreas die zijn broer Simon bij Jezus bracht) is opgezet voor zoekers of voor mensen die pas christen zijn geworden. Elke avond wordt een bijbelgedeelte besproken dat centraal staat in Gods werk in deze wereld. Je kunt het zien als een vervolg op de Alpha-cursus. De cursus begint met de schepping, met alle vragen die daarbij naar voren komen over geloof en wetenschap. Vervolgens gaat het over de vraag waar het kwaad vandaan komt (Genesis 3). Later komen lijden, sterven en opstanding van Jezus ter sprake. De laatste avond gaat over de 'eindtijd'. Studenten raken zo vertrouwd met de Bijbel , bespreken samen een gedeelte.Een boeiend intercultureel leerproces!

Doop- en dankdienst

Het was ook een mooi om met creatieve verwerking, een spel of een videopresentatie, Bijbelgedeelten te illustreren. We begonnen altijd met samen eten. Iedereen kreeg een taak om te helpen met de maaltijd. De cursus werd samen met IFES (International Fellowship of Evangelical Students) en met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt georganiseerd. De deelnemers waren enthousiast. Vier studenten hebben aangegeven dat ze Jezus willen volgen en gedoopt willen worden. Drie anderen hebben hun leven (opnieuw) toegewijd aan Christus en willen misschien belijdenis doen. Er zal een doopdienst zijn in de Chinese Fellowship (die haar diensten op zaterdagmiddag in de Marcuskerk houdt) op zaterdagmiddag 28 juni. Op zondag 22 juni was er een dankdienst voor de cursus in IREF met verschillende getuigenissen.