foto cmc

Algemeen nieuws

René Strengholt 17 - 05 - 2014

ISF biedt hulp voor mensen in de knel

Interview met: Co van der Maas

Wijkgemeente: Vierhoven

Activiteit: het Interkerkelijk Sociaal Fonds

Vrijwilliger sinds: 2011

Doelgroep: mensen met acute financiële nood

Locatie: Diaconaal Centrum, Hugo de Grootstraat 10

In de serie ‘geloven in Delft’ interviewen we gemeenteleden die zich inzetten voor Delftenaren. Deze keer vertelt Co van der Maas over zijn inzet voor het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF).

Wat is het ISF? 

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds is een vereniging, waarvan de leden gevormd worden door de aangesloten kerken. Dat zijn er op dit moment 13. De kerken stellen diaconaal geld en mensen ter beschikking om het werk te doen. Het is 100% vrijwilligerswerk. Het geld is beschikbaar om mensen van buiten de kerken te helpen wanneer er sprake is van acute financiële nood. Er mag dus geen sprake zijn van overheidsvoorzieningen, waar een beroep op kan worden gedaan en het is ook slechts zeer beperkt in duur: slechts 2 tot 3 weken maximaal. Het is dus echt NOODHULP.

Wat is de doelgroep?

Bij de doelgroep moet je denken aan mensen uit minder financieel draagkrachtige gezinnen of alleenstaanden. Maar ook aan zelfstandige ordernemers, die failliet zijn gegaan.

Laat ik van de eerste categorie een voorbeeld geven: je bent als 20-er door je eigen schuld in de gevangenis gekomen. Je hebt daar 6 jaar doorgebracht en net ontslagen omdat je straf er op zit. Je gaat naar Delft, want daar heb je het laatst gewoond. Je kent er inmiddels niemand meer en waar je spullen zijn, is totaal onbekend. Je meldt je bij de daklozenopvang, want je wilt niet op straat slapen. Maar je heb een identiteitsbewijs nodig om te worden ingeschreven. Dan krijg je onderdak en een uitkering. Maar die ID heb je niet. En je hebt ook geen geld om die te betalen. Dan helpt het ISF je aan een ID.

Met wie werk je samen?

Intern met ruim 15 andere vrijwilligers. Extern met gemeentelijke instanties en professionele hulpverleners.

Wat is jouw taak bij het ISF?

Ik ben voorzitter van het bestuur en zorg ervoor, dat de vrijwilligers, die de cliënten ontvangen, hun werk kunnen doen. Ik zorg voor de officiële contacten, onderhoud de contacten met de leden, zorg voor heldere afspraken hoe te werken en vertegenwoordig het ISF bijvoorbeeld bij het Interkerkelijk Diaconaal Beraad.

Met welke motivatie doe je dit werk? Wat houd je gemotiveerd?

Jezus vraagt ons voor de armen van deze wereld te zorgen. Hij gaf zelf in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan het goede voorbeeld. Dat is voor mij motivatie genoeg om dit werk te doen.

Wat wil je door dit werk laten zien?

Cliënten, die een beroep op ons doen, weten dat “de kerken“ dit doen. Ze zijn stuk voor stuk zeer dankbaar voor de geboden hulp in de vorm van leefgeld of lening, die renteloos mag worden terug betaald. Op die manier laten we hen zien, dat er een GOD is, die voor hen zorgt en van hen houdt en mensen inschakelt om Zijn handen en voeten te zijn in deze wereld.

Waarom is het belangrijk dat dit werk gedaan wordt?

In 2013 werden op het wekelijkse spreekuur 841 gesprekken gevoerd. 841 noodsituaties dus! Is verdere uitleg nog nodig?

Wat heb je geleerd van je werk bij het ISF?

Twee dingen maken op mij iedere keer weer opnieuw diepe indruk: zo veel mensen, die belangeloos tijd beschikbaar stellen om mensen in nood te helpen én zo veel mensen met grote nood. Het maakt me bewust van de realiteit van Gods Koninkrijk: deze liefdedienst is het tastbare bewijs voor mij.

Is er nog iets over het ISF dat je graag wilt delen?

Vele handen maken licht werk, zegt het spreekwoord. We kunnen best nog wel een paar vrijwilligers gebruiken, die zich voor dit werk willen inzetten. We zorgen voor een goede begeleiding en beloven een concrete ervaring van lichtdrager van God te zijn in deze wereld. Wie meer informatie wil, kan kijken op onze site ( www.isfdelft.nl ).

 IMG 6499.small