foto cmc

Algemeen nieuws

Ellen Hameeteman 24 - 03 - 2017

Jouw talent telt!

De zoekdiensten zijn zo langzamerhand niet meer weg te denken uit de stad. Elke eerste zondag van de maand weer staan we met een aanzienlijke en groeiende hoeveelheid Delftenaren van allerlei pluimage stil bij thema’s die ons en onze maatschappij bezighouden. Die thema’s komen terug in aansprekende liederen, in onderling gesprek, in een bijbellezing en een overdenking.

In de verkiezingsmaand maart stond het toepasselijke thema: “Jouw stem telt” centraal. Een stemadvies rolde er niet uit de dienst – of misschien toch wel: wees het zout in deze vaak rotte maatschappij, want zout gaat bederf tegen. En wees een licht, want licht brengt helderheid en overzicht in deze donkere wereld.

In de zoekdienst van 2 april staan talenten centraal. Wat zijn dat precies, talenten? En wat doen we ermee? Waar zetten we ze voor in? De vele talentenshows op tv wekken de indruk dat vooral bijzondere talenten tellen en dat je met je talenten kunt winnen of verliezen. De Bijbel geeft een andere visie: ieder talent telt!

De zoekdienst wordt gehouden in inloophuis de Jessehof (Burgwal 50, Delft), begint om 13.00 uur en duurt een uur. Na afloop staat de koffie klaar. Voorafgaand aan de zoekdienst kun je, vanaf 12.30 uur, gebruik maken van een eenvoudige lunch. Missionair werker René Strengholt leidt de dienst. Van harte welkom!

Ellen Hameeteman