foto cmc

Lichtjesavond

Berichten

René Strengholt , 14 - 12 - 2017

Uitslag van de enquête ‘Wat betekent Kerst voor jou?’

Tijdens Lichtjesavond, op 12 december, hebben we in de Oude Kerk bezoekers geënquêteerd over de vraag ‘Wat betekent Kerst voor jou’. Ze konden kiezen uit 8 opties, met een icoontje aangegeven op een kaartje: kerstboom (gezellige sfeer), sneeuw (witte Kerst, wintersport), mes en vork (samen eten), open haard (gezellig samen zijn), kerk, de Kerstman, cadeaus, Jezus in de kribbe. Ongeveer 90 bezoekers (met een marge van ongeveer vijf) hebben deelgenomen aan de enquête. ‘Ongeveer’, want een enkele enquêteur vergiste zich in de notatie van de antwoorden en heeft de antwoorden van meerdere mensen (het is niet precies te achterhalen hoeveel) in de kolom voor één geënquêteerde geplaatst. De hieronder genoemde percentages kunnen daarom mogelijk hooguit 2 hoger of lager zijn. In de berekening is uitgegaan van 90 deelnemers. De geënquêteerden konden meerdere antwoorden aangeven. Hier volgt in procenten hoeveel mensen het betreffende antwoord hebben gegeven:

Kerstboom (gezellige Kerstsfeer): genoemd door 22% van de geïnterviewden

Sneeuw (witte Kerst, wintersport): genoemd door 23% van de geïnterviewden

Mes en vork (samen eten): genoemd door 36% van de geïnterviewden

Open haard (gezellig samen zijn): genoemd door 49% van de geïnterviewden

Kerk: genoemd door 40% van de geïnterviewden

Kerstman: genoemd door 6% van de geïnterviewden

Cadeaus: genoemd door 32% van de geïnterviewden

Jezus in de kribbe: genoemd door 61% van de geïnterviewden.

 

We kunnen aan deze enquête niet al te grote conclusies verbinden, maar een aantal dingen vallen op:

-          In de betekenis die mensen aan Kerst geven legt de Kerstman het duidelijk af tegen Jezus. De Kerstman speelt maar bij weinig mensen een rol . 3 op de 5 mensen geven aan dat de betekenis van Kerst voor hen mede of vooral  ligt in Jezus in de kribbe, die symbool staat voor het oorspronkelijke Kerstverhaal uit de Bijbel en de betekenis daarvan. Dat dit antwoord het vaakst is genoemd zal te ermee te maken hebben dat er met Lichtjesavond in een kerk naar verhouding meer mensen rondlopen met een kerkelijke achtergrond dan op straat.

-          Er is in de uitslagen een duidelijk onderscheid te zien tussen aan de ene kant mensen die ‘Jezus in de kribbe’ als antwoord gaven (ongeveer 3 op de 5), al dan niet in combinatie met ‘kerk’, en bij ruim een kwart ook in combinatie met open haard (samen zijn) en mes en vork (samen eten), en aan de andere kant mensen die de betekenis van Kerst niet  verbinden met ‘kerk’ of ‘Jezus’, maar met het samen zijn, samen eten, de kerstsfeer en/of cadeautjes geven (ongeveer 2 op de 5). De gemene deler van deze antwoorden is ‘gezelligheid’.  Daarbij scoort ‘open haard/gezellig samen zijn’ het hoogst, regelmatig  in combinatie met het ‘samen eten’. Zoals iemand opmerkte: ‘geen Jezus, wel gezelligheid’.

-          Naast de religieuze betekenis van Kerst is blijkbaar het gezellig samen zijn met familie of vrienden de belangrijkste betekenis die mensen aan Kerst geven. Dit gezellig samen zijn wordt gemiddeld belangrijker gevonden dan de specifieke manier waarop (eten, cadeautjes, kerstsfeer). Maar vaak worden die wel in combinatie genoemd. Zoals een van de geïnterviewden zei: ‘het gaat om alles bij elkaar’.

-          Ongeveer de helft van de mensen die ‘Jezus in de kribbe’ noemden, deden dat in combinatie met het antwoord ‘kerk’.  Maar vijf mensen gaven het antwoord ‘kerk’ zonder ook ‘Jezus in de kribbe’ als antwoord te geven. Dit duidt erop dat voor de meeste mensen die Kerst verbinden met naar de kerk gaan dat te maken heeft met het Bijbelse kerstverhaal. Een enkeling gaf aan dat het bij kerkgang met Kerst vooral om de muziek of om de traditie gaat.

-          Een aantal opmerkingen die gemaakt zijn door de geïnterviewden: ‘Ik heb niet zoveel met Kerst’, ‘het kindje Jezus, dat leerden we op school’, ‘bij de kerstboom hoort ook een stalletje’, ‘de kerk is een gebouw en Jezus is in mijn hart’, ‘geloof is het belangrijkst in het leven, dan ben je rijk van binnen’, ‘Jezus in het midden’, ‘de kerk heeft voor mij door teleurstelling geen betekenis meer, maar Jezus wel’, ‘geen kerk, wel gezelligheid’, ‘ik ben een man van gewoonte, kerst vieren (met eten, cadeautjes en een kerstboom) heb ik zo aangeleerd’, ‘ik ben te nuchter om te geloven in het kind’, ‘ik kan Christus nu na 30 jaar ook mijn Heiland noemen’.

N.B. door een fout op het invulblad voor de antwoorden (waar het symbool ‘cadeau’ moest staan, stond het symbool ‘kerstboom’), kan het zijn dat de percentages bij ‘cadeau’ en ‘kerstboom’ niet precies kloppen. 54% heeft ‘cadeau’ en/of ‘kerstboom’ gekozen, maar hoe die 54% verdeeld is over beide is niet helemaal zeker, maar ligt ergens in de buurt van fifty-fifty. 

lees meer
René Strengholt , 30 - 11 - 2017

Beleef Lichtjesavond in de Oude Kerk

Tijdens Lichtjesavond, op dinsdag 12 december 2017, bent u van 18.30 tot 22.00 uur van harte welkom in de Oude Kerk. In de kerk kunt u genieten van een gevarieerd muzikaal programma, onder het genot van een warme kop koffie, thee of chocolademelk. Ook vinden er verschillende activiteiten plaats in de wandelgangen rondom het thema Sta eens stil...' Vorig jaar hebben we ongeveer 7000 mensen mogen verwelkomen in de kerk. Ook dit jaar willen we de vele bezoekers stil laten staan bij de betekenis van de geboorte van Jezus, door een gastvrije sfeer, stands van goede doelen, mogelijkheden voor gesprek en een muzikaal programma.

In de Oude Kerk begint om 19.10 uur het podiumprogramma met een bijzonder optreden van Charis Music, een landelijk koor dat in hun kersttour nu ook Delft aandoet. Charis Music heeft als missie om op een muzikale en eigentijdse manier het kerstverhaal tot leven te brengen (zie www.charismusic.nl). Op deze avond brengen ze een deel van hun programma ten gehore. Vanaf 20.00 uur kunt u met het gelegenheid mannenkoor uit het Westland meezingen met bekende kerstliederen. Om 20.50 uur wordt de avond spetterend afgesloten met een optreden van Rhythm & Gospel Unity Choir, het gospelkoor uit de regio dat nu al voor de twaalfde keer een vast en gewaardeerd onderdeel is van de avond.

Heel de avond door kunnen kinderen knutselen in de knutselhoek. Raak in gesprek met de drie wijzen of met elkaar en neem een kijkje bij de stands van verschillende organisaties.

We zijn dankbaar dat we dit jaar weer de kerk mogen openstellen voor duizenden bezoekers tijdens Lichtjesavond. Om alles goed te laten verlopen, kunnen we uw hulp goed gebruiken, bij een van de volgende taken:

- helpen met het vervoer en de opbouw/afbraak van het podium op maandag 11 en/of woensdag 13 december overdag

-  helpen de kerk in te richten op 12 december overdag, vanaf 10.00 uur.

-  koffie of thee schenken in de Oude Kerk.

-  de bezoekersstromen reguleren bij de ingang van de kerk

-  de laptop en beamer bedienen

-  in gesprek gaan met bezoekers, bij de plekken waar het thema zichtbaar wordt    

- meehelpen bij de kinderhoek, waar kinderen kunnen knutselen

- meebidden in de gebedshoek

- rondlopen als gastheer of gastvrouw/aanspreekpunt

- de lectuurkraam bemensen

Vindt u het leuk om voorafgaand aan of tijdens de avond te helpen? Stuur dan een mailtje naar lonkdelft@gmail.com 

lees meer