foto cmc

Meebidden

Meebidden

meebiddenNaast allerhande bijdragen, van financieel tot het deelnemen aan de verschillende activiteiten, is het gebed een onmisbare factoor in het missionaire werk dat in Delft gebeurd. We hebbben Gods hulp en zegen nodig als we in contact komen met mensen en aan hen het evangelie doorgeven. In het missionaire werk heeft Gods Geest ten diepste de leiding. Alleen Hij kan vrucht geven op wat wij doen. Daarom vragen we u en jullie om mee te bidden voor de verschillende activiteiten die op deze website te vinden zijn. De gebedspunten zullen worden geupdate, zodat u altijd op de hoogte bent van waar er voor gebeden kan worden.