foto cmc

Algemeen nieuws

Gideon van Werkhoven 26 - 03 - 2019

“Mijn dochter ziet elke week uit naar De Tamboerijn!”

Al zo’n 20 jaar wordt op de woensdagmiddagen van september t/m mei in buurthuis Voorhof 2 (Herman Gorterhof) een missionaire kinderclub gehouden: De Tamboerijn.

De club is gestart vanuit het missionaire werk van de toen nog Hervormde gemeente. Het is echt een buurtclub geworden, waar kinderen uit de wijk van allerlei achtergronden komen. De club is een vaste waarde geworden in de wijk. Een behoorlijk deel is van Turkse achtergrond en dat laat zien dat de club het vertrouwen krijgt van Turkse ouders in Voorhof. Maar er komen ook kinderen met een Nederlandse, en ook bijv. een Antilliaanse, Afrikaanse of Irakese achtergrond.

We proberen een tweede huiskamer te creëren voor de kinderen die komen. Een plek waar wordt gepraat en gespeeld met de kinderen. Hierdoor zie je dat zowel de kinderen als het team meer band en vriendschap met elkaar opbouwen, waardoor de gesprekken meer diepgang vinden en er meer gedeeld wordt op emotioneel en sociaal vlak. Hierdoor konden we o.a. signaleren welke kinderen gepest worden of thuis geen fijne situatie hebben.

Een meisje komt huilend de tamboerijn binnen, een vrijwilliger praat met haar.

Een jongen vertelt over hun gezin met wie het niet goed gaat, 1 op 1 praat een vrijwilliger met hem.

Elke week is er een moment binnen de activiteit om iets over God te delen. Steeds meer wordt hierin ook aangesloten bij de leefwereld van de kinderen. De kinderen worden zelf betrokken in de verhalen. Ook nemen we regelmatig een spelvorm waarin we de kinderen enthousiast maken over het thema.

Een opmerking van een meisje: “Sinds dit jaar snap ik steeds beter wat er verteld wordt over God.”.

Dit gebeurt al zo lang De Tamboerijn bestaat en dit blijkt geen enkel probleem te zijn voor zowel de kinderen als de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen. De kinderen die komen hebben geen christelijke achtergrond.
In het afgelopen jaar hebben we ook de ouder(s)/verzorger(s) meer betrokken bij de activiteit. Aan de ene kant omdat dit veel impact heeft op de kinderen, maar ook omdat we het belangrijk vinden dat de ouder(s)/verzorger(s) weten wat er gebeurt tijdens de activiteiten. Om deze redenen hebben we o.a. een thee-moment georganiseerd wat goed wordt bezocht. Dankzij het thee-moment is er ruimte voor gesprek met de ouder(s)/verzorger(s). Ook hebben we een aantal open middagen georganiseerd zodat ouders zagen wat hun kinderen bij ons meemaken.
De ouder(s)/verzorger(s) zijn nu zelf naar ons toegekomen met de vraag of het thee-moment maandelijks kan plaatsvinden.

Een moeder tijdens het thee-moment: “Mijn dochter ziet elke week uit naar De Tamboerijn!”.

De Tamboerijn is volledig afhankelijk van giften. Vanwege de identiteit is het moeilijk om een bijdrage via een subsidie of vermogensfonds te krijgen. De collecte van de bezinningsactie is dan ook meer dan welkom!