foto cmc

Algemeen nieuws

René Strengholt 30 - 09 - 2011

Plannen voor diaconaal centrum in stroomversnelling

Een laagdrempelige plek van de Delftse kerken waar iedereen welkom is voor een kop koffie, een luisterend oor, een advies of een moment van stilte of gebed. Een interkerkelijke werkgroep heeft in het afgelopen jaar hiervoor plannen ontwikkeld. Wie van het idee hoorde, reageerde enthousiast. Maar het leek nog toekomstmuziek. Hoe vind je snel een geschikte locatie? En hoe zit het met het draagvlak in de kerken? Tot er van de zomer ineens een centraal gelegen ruimte in de binnenstad beschikbaar kwam, op de hoek Burgwal – Oude Langedijk. Een grote zaal, met keuken, opslagruimte  en een kantoor onder in het wooncomplex de Maria van Jessehof, met een complete inboedel. Als de plannen doorgaan kan begin 2012 een interkerkelijk diaconaal centrum op die plek de deuren openen. Dinsdag 27 september zijn de plannen gepresenteerd op een informatieavond voor belangstellenden uit de kerken en uit Delftse diaconale organisaties.

 

Interkerkelijk initiatief

In 2009 is er voor het eerst door een groep van werkers uit verschillende kerken gebrainstormd over een interkerkelijk diaconaal centrum.  De aanleiding was een contact met de overheid over sociaal isolement, een probleem waar veel Delftenaren mee te maken hebben. Het gevoel werd gedeeld dat we in het diaconale spectrum van Delft een centrale plek missen die goed te vinden is en waar mensen makkelijk kunnen binnenlopen voor contact of hulp. In 2010 zijn de plannen verder uitgewerkt door een initiatiefgroep. Op een eerste informatieavond konden belangstellenden uit de achterban reageren op de plannen. Met deze input is in 2011 een interkerkelijke werkgroep gestart, in nauw contact met de diaconale organisaties in Delft. De werkgroep heeft een aantal inloophuizen in andere middelgrote steden bezocht en een fondsaanvraag gedaan bij het SKAN-fonds (Stichting Katholieke Noden) voor een startsubsidie om voor een jaar een coördinator te kunnen aanstellen. De aanvraag is gehonoreerd en sinds 1 september is  Dr. Anita van Velzen aan het werk als coördinator en voortrekker.  Anita van Velzen is al jaren betrokken bij het Rooms-katholieke Stadsdiaconaat.

 

Behoeftenonderzoek

Nog voor de zomer heeft Anita van Velzen een onderzoek uitgevoerd naar de vraag of er in Delft behoefte is aan een diaconaal centrum. Zij heeft interviews afgelegd bij deskundigen en bij mensen die potentieel bij de doelgroep horen. Onder de deskundigen waren vertegenwoordigers van de gemeente, sociaal-maatschappelijke organisaties in Delft, en de kerken. De interviews gaven een eenduidig beeld: een laagdrempelige inloop zou een welkome aanvulling zijn in de diaconale en sociale kaart van Delft. Zowel de gemeente als de maatschappelijke instanties zouden de komst van een interkerkelijk diaconaal centrum toejuichen. Het centrum zou zich niet direct moeten richten op dak- en thuislozen maar een gastvrije plek zijn voor alle Delftenaren. Verschillende potentiële doelgroepen zijn genoemd: ouderen, alleenstaande ouders, mensen met lichte psychische problematiek, mensen met sociale problematiek, allochtone vrouwen, studenten.

 

Zaal te huur op toplocatie

In augustus werd duidelijk dat de grote zaal onderin de Maria van Jessehof te huur is, op een toplocatie tegenover de Nieuwe Kerk langs een van de toegangswegen tot het centrum. De zaal werd tot dan toe gebruikt door de bewonerscommissie van het complex. De zaal is bezit van woningbouwvereniging Vestia, met wie nog wordt onderhandeld over de exacte voorwaarden voor de huur. Vestia heeft de voorwaarden al zover aangepast dat  het huren van het pand een haalbare stap is, zonder een al te groot risico te lopen. Er is dus opeens een locatie beschikbaar terwijl de werkgroep nog bezig was met het creëren van draagvlak bij de Delftse kerken. De werkgroep durft deze stap aan omdat de kerken tot nu toe positief staan tegenover het initiatief en omdat zo-n mooie locatie een buitenkans is voor een diaconaal centrum.

 

Werk aan de winkel

Met de plannen in een stroomversnelling is er voor de coördinator en de werkgroep opeens veel werk aan de winkel. Er zal een stichting opgericht moeten worden, die naar verdere fondsen op zoek gaat en werkt aan de daadwerkelijke ondersteuning van de kerken (financieel en in mankracht). Ook zal gewerkt moeten worden aan publiciteit, het werven van vrijwilligers en de verdere opzet van het centrum.

 

Meedoen?

Spreken de plannen voor het diaconale centrum u aan en wilt u uw steentje bijdragen?

Dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de werkgroep:

 

Joke Tummers (Interkerkelijk Stadsdiakonaat), tumdelft@hotmail.com

Peter Beuman ( Johanniter Hulpgroep), peterbeuman@live.nl,

Johan Groot Nibbelink (Christelijk Gereformeerde Kerk) johan.grootnibbelink@kpnplanet.nl

Jan van Oosten (Woonbron)

Gerrit de Mik (Hervormde gemeente), gdemik@ziggo.nl

René Strengholt (Hervormde gemeente), strengholt@caiway.nl, 015-8804887

Jan Lamberts (R.K. parochie), Jan.lamberts@rksd.nl

Anita van Velzen (coördinator), anitavanvelzen@hotmail.com, 06-23121384