foto cmc

Toerusting

Toerusting

Berichten

René Strengholt , 15 - 01 - 2013

Cursus ‘Zout!’ Vier avonden voor wie het geloof meer gestalte wil geven in het dagelijks leven

In februari en maart hoop ik in vier avonden de cursus ‘Zout!’ aan te bieden. De cursus is bedoeld om elkaar op weg te helpen Jezus te volgen en te representeren in onze dagelijkse omgeving, in onze stad en buurt, op school, op onze werkplek, op de sportclub of in onze vriendenclub. ‘Zout!’ wil niet uitgaan van het dagelijks christen zijn als een plicht of een last. De cursus gaat uit van een verlangen dat Jezus meer zichtbaar wordt in ons leven zodat we meer kunnen betekenen voor onze omgeving en voor de mensen met wie we leven. In het besef van Gods verlangen dat wij beschikbaar voor Hem zijn, dat wij ‘licht’ en ‘zout’ zijn in onze wereld, met ieder onze eigen talenten, karakter en ‘drive’. In het besef ook dat onze samenleving dringend behoefte heeft aan lichtdragers en smaakmakers.

Opzet

De thema’s van de avonden zijn: ‘zout zijn: Jezus’ visie en ons verlangen’, ‘open staan voor de ander en voor God’, ‘in gesprek met de ander’, en ‘investeren in mensen’. Op de avonden duiken we in de Bijbel en gaan we erover in gesprek, delen we ervaringen, praten we door naar aanleiding van interviews met ‘zoekers’ op film, gaan we oefenen met het onder woorden brengen van ons geloof en het luisteren naar elkaar en ga ik dieper op een aantal punten in.

Bewustwording 

De cursus biedt geen kant en klaar recept aan, maar een stuk bewustwording , uitwisseling en verdieping. Het gaat om vragen als: In hoeverre ken ik mijn omgeving en de mensen om mijn heen? Hoe zit het met mijn betrokkenheid? Raakt het me hoe het met de ander gaat en wat er bij hem of haar speelt? Wat zijn de dingen die mij specifiek raken en waar loop ik warm voor? Wat kan ik van daaruit voor een ander en voor mijn omgeving betekenen? Hoe kunnen we elkaar daarin helpen? Hoe kan ik contacten en gesprekken verdiepen? Hoe kan ik wegwijzer zijn naar Jezus? Welke plaats heeft de leiding van de Heilige Geest in mijn dagelijks leven?

Praktische info

Zout! wordt gegeven op de dinsdagavonden 5 en 19 februari en 5 en 9 maart, in de bovenzaal van de Marcuskerk, aanvang 20.00 u. Je kunt je opgeven bij René Strengholt: rene.strengholt@gmail.com, 015 – 8804887.

lees meer
René Strengholt , 14 - 06 - 2012

“Ik heb rust gevonden in de kerk”

‘Waar ben ik aan begonnen?’ vroeg Ronald Jutte zich vertwijfeld af toen hij op Eerste Kerstdag 2010 voor het eerst van zijn leven bij een kerkdienst binnenstapte. Hij bleef maar een half uur. Maar de volgende week was hij er weer. “Wat me aansprak was de innerlijke rust die er in de kerk was”. Afgelopen Pinksteren legde hij belijdenis van het geloof af en liet hij zich dopen.

Een bemoediging en een spiegel
Verhalen als van Ronald zijn belangrijk om te vertellen bij alle berichten over kerkverlating. Ronald is niet het enige voorbeeld in Delft dat God ook vandaag verrassende wegen gaat met mensen. Een plek waar dat zichtbaar wordt is de Alpha-cursus. Onder de cursisten van de afgelopen jaren zijn meerdere mensen die nauwelijks weet hadden van het christelijk geloof maar nu hun weg met God willen gaan en aangehaakt zijn bij de kerk. Dat proces verloopt niet altijd zo vlot als bij Ronald. Het gaat niet om ‘succesverhalen’, maar om voorbeelden waarin God ons voor verrassingen stelt. In zijn werk in de levens van mensen heeft Hij de regie. Verhalen van aanhakers moedigen ons aan om veel van God te blijven verwachten. Tegelijk houden deze verhalen ons een spiegel voor: geloven we ècht dat Hij levens kan veranderen? En: hoe open en gastvrij zijn we eigenlijk als kerk?

Geen vraag was te gek
‘Waar ben ik aan begonnen?’ Die vraag stelde Ronald zichzelf weer toen hij naar de eerste avond ging van de Alpha-cursus van wijkgemeente Binnenstad-Vrijenban. Bij zijn eerste bezoek in de kerk was hij bij de deur opgevangen door een gastheer die hem in contact bracht met de leiding van de Alpha-cursus. De cursus leek hem een goede eerste stap nu hij verder wilde met geloof en kerk. Eenmaal over de drempel bleek de sfeer op de Alpha-cursus open en warm. “Er werd niets opgedrongen en geen vraag was te gek”. Achteraf ziet hij de cursus als een opstap en een steun in de rug om in God te geloven en een plek te vinden in de kerk. “Je leert mensen kennen zodat je in een kerkdienst niet alleen vreemde gezichten ziet”.

Genesis was geen strak plan
‘Waar ben ik aan begonnen’, vroeg Ronald zich voor een derde keer af toen hij de Bijbel begon te lezen. De leiding van de Alpha-cursus had hem aangemoedigd dat te doen. “Het is normaal een boek te lezen vanaf het begin, maar beginnen met Genesis bleek geen strak plan”. De Alpha-leiding raadde hem aan om dan bij een van de evangeliën te beginnen. Dat lukte beter. “De kruisiging was het enige verhaal dat ik al kende”. Nog steeds vindt hij bijbellezen niet gemakkelijk. Met mijn belijdenis heb ik een bijbels dagboek gekregen en daarmee kan ik het beter volgen en volhouden”.

Doop en belijdenis
Na de Alpha-cursus maakte Ronald niet de stap naar het vervolg, de After Alpha. Hij besloot direct belijdeniscatechese te gaan volgen. De aanleiding was een gesprek met dominee Den Breejen. “De stap om belijdenis te gaan doen en gedoopt te worden ging eigenlijk vanzelf”. Ronald heeft in de kerk zijn thuis gevonden. “Ik ben ook veel rustiger geworden nu ik God ken”. Op de zondag na Pinksteren heeft hij voor het eerst het avondmaal gevierd. Het vond het minder eng dan hij dacht. “Het was juist heel mooi om dat samen met de gemeente te doen. Ik hoor er nu echt bij. Alleen het slokje wijn viel niet goed, want ik drink nooit alcohol”. Ronald was een van de twintig nieuwe lidmaten die samen voor het eerst aan de  avondmaalstafel zaten. Elk van die twintig verhalen zou een artikel waard zijn.

René Strengholt

 

lees meer