foto cmc

Algemeen nieuws

René Strengholt 27 - 09 - 2014

Vakantiebijbelweek: mooi om kinderen het evangelie te vertellen

Interview met: Clarissa Polinder

Wijkgemeente: Maranatha

Activiteit: de Vakantiebijbelweek in de Wippolder

Locatie: de Prins Mauritsschool

 In de serie ‘geloven in Delft’ interviewen we gemeenteleden die zich inzetten voor Delftenaren. Deze week vertelt Clarissa Polinder over haar inzet voor de Vakantiebijbelweek, een missionaire kinderactiviteit van drie dagen met een bijbelverhaal, liedjes, spelletjes, knutselen en meer.

Hoe lang ben je al bij de Vakantiebijbelweek (VBW) betrokken?

Dit is het tweede jaar dat ik in het hoofdteam zit van de VBW in de Wippolder. Vorig jaar stond er regelmatig een oproep in de kerkbode dat er mensen werden gezocht voor het hoofdteam. Het werd toen wel duidelijk dat als er geen vrijwilligers waren, de VBW niet door kon gaan. Dat trof mij wel omdat ik weet dat er kinderen zijn die er echt naar uit kijken en tegelijkertijd is het een geweldige kans om het Evangelie uit te dragen in de Wippolder.

Voor welke doelgroep is de VBW bedoeld?

Alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar worden uitgenodigd om naar de VBW te komen. Er wordt op school geflyerd, maar ook in de wijk rond de Prins Mauritsschool. Het doel is om die kinderen te bereiken die niet eerder van Jezus gehoord hebben. Er komen ook veel kinderen die op de Prins Mauritsschool wel het Evangelie horen, maar thuis niet. Het is dan erg mooi om hen een kinderbijbel mee te geven zodat zij thuis de verhalen ook kunnen lezen en laten voorlezen. Soms vragen ouders ook om een kinderbijbel voor thuis. Verder zijn er ook kinderen die van huis uit bekend zijn met het Evangelie.

Met wie werk je samen?

De medewerkers komen uit verschillende wijkgemeenten en kerken, maar vooral uit de wijkgemeente  Maranatha.  Dit jaar was het weer een fantastisch team van 34 mensen, die hun gaven en talenten hebben  ingezet in een stukje van Gods Koninkrijk.

Wat is jouw taak bij de VBW?

De taak van het hoofdteam is om al het voorbereidende werk te doen zoals medewerkers zoeken, Bijbelverhalen kiezen en de daarbij behorende werkjes, inkopen doen voor de week zelf, etc. Tijdens de week zelf heeft het hoofdteam een coördinerende taak.

Wat motiveert je om dit werk te doen?

Het is zo mooi om juist kinderen het Evangelie te vertellen. Zij staan open voor de Bijbelverhalen en kunnen soms heel wezenlijke vragen stellen. Jezus zegt dat wij moeten worden als een kind en wat is er dan mooier om met kinderen door te praten over het Evangelie. Het is heel verrijkend om te zien dat ze de Bijbelverhalen eerlijk en zonder allerlei bedenkingen, aanhoren. Als VBW bidden we elke dag of God dit werk wil zegenen. Wij worden opgeroepen om getuigen te zijn om zo anderen tot Jezus te brengen. De één doet dit onder volwassenen en ik mag dit doen onder kinderen.

Waarom is dit werk belangrijk voor de doelgroep?

Een aantal kinderen weten nauwelijks Wie Jezus is en kennen de Bijbel niet. Wanneer hen verteld wordt uit de Bijbel, zullen ze zich dat altijd herinneren.  En ik geloof dat God Zijn zegen geeft en deze verhalen gebruikt om kinderen tot geloof te brengen.

Wat heb je geleerd van het meewerken aan de VBW?

Tijdens het moment van bezinning aan het begin van elke VBW-dag, haalde de inleider een tekst aan uit Marcus 9. Jezus neemt een kind bij Zich, omarmt het en zegt dan tegen de discipelen: “Wie een van zulke kinderen ontvangt in Mijn Naam, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, die ontvangt niet Mij, maat Hem Die Mij gezonden heeft.”  Dit raakte mij diep. Dit betekent dat als ik een kind ontvang in Naam van Jezus, ik Jezus en de Vader ontvang! Wat een geweldige stimulans is het dan om op deze manier te mogen evangeliseren.