foto cmc

Algemeen nieuws

Fred van Helden 01 - 03 - 2016

Verslag Smaakmakers met Arjen ten Brinke: het gaat om relatie, relatie, relatie

Het gaat relatie, relatie, relatie en niet om activiteiten waar je mensen naar toe moet krijgen, hield Arjen ten Brinke, gemeentestichter in Wateringseveld de ruim 100 bezoekers voor van eerste van vier Inspiratieavonden getiteld Smaakmakers in de Marcuskerk  op maandag 15 februari.

Hoe geef je handen en voeten aan je geloof in God in het wereldje waarin jij leeft?  Dat is best lastig. In de eerste inspiratieavond  van ‘Smaakmakers’ gaf een aantal mensen blijk van hun zoektocht zoals Els Bas en 2 mensen van de Christelijke community Taste.

Els Bas vertelt hoe zij toen ze verhuisden moeite hadden om contact te krijgen met de buren.  Toen ze dit in gebed verwoorden, verhoorde God op een vreemde manier.  Diezelfde avond hadden de buren hulp nodig en ineens was Els aan het bellen met de ziekenhuispost.Met haar gezin besloot ze om hun straat te ‘adopteren’ en stuurde zij kaartjes bij geboorte en nam contact op bij ziekte. Van het één ontstond het ander en werden er een creatieve middagen georganiseerd. Het contact zorgt dat je elkaar makkelijker benadert.  Moet dat in elk gesprek ook het woord van God klinken? vraagt Els zich af. Haar antwoord is  ‘Laat Gods woord doorklinken in alles wat je zegt.’

In zijn boek ‘Zet de deur van je huis maar open!’ vertelt Arjen ten Brinke over het ontstaan van de gemeente in Wateringsveld die de naam Boei 90 kreeg. Daar begon hij 8 jaar geleden als pionier in de Vinex-wijk,  waar veel mensen geen christen zijn, in een pandje bij de Dierenkliniek met het adagium om de kerk naar de mens te brengen en niet de mensen naar de kerk. Het woordje kerk houdt bij ten Brinke niet in een kerk met activiteiten waar je mensen naar toe moet krijgen, maar één van relaties. In zijn powerpoint  vult het woord relatie de hele dia.

Dat proces van relaties leggen ( Gods liefde laten zien)  in je straat en buurt is lastig, omdat het je telkens uit je comfortzone haalt.  Maar Ten Brinke gelooft in olievlekwerking die uitgaat van het investeren in mensenlevens. Vol geloof citeert hij  Bill Hybels die zegt dat ‘de plaatselijke gemeente de hoop is voor de wereld’,  maar dan wel  zo  dat ieder mens daar zelf deel  van is. Niet in een gebouw verderop, maar in ieder mens zelf. De kerk dat ben jij! Jij bent het 5e evangelie, dat mag uitleggen en vertellen wie Jezus is en wat hij voor je betekent.

Centraal in zijn manier van omgaan met mensen buiten de kerk is het verhaal van de roeping van de tollenaar Matteüs (Mat 9:9-13). Hij wordt geroepen om Jezus te volgen. Dat brengt bij hem teweeg dat hij van mensen gaat houden en alles deelt wat hij heeft.  Die roeping is cruciaal;  ook jij wordt geroepen om een licht te zijn tussen de mensen waar je woont.

Matteüs organiseert een feestje voor Jezus, zijn leerlingen en zijn eigen vrienden om te laten zien hoe zijn leven veranderd is.

Ten Brinke daagt uit om zelf een Matteusfeestje te bedenken voor jouw straat of buurt . ‘Hoeveel feestjes houden wij voor mensen buiten de kerk?’  Het gaat daarbij niet om te kopiëren, maar om iets te doen wat bij je talenten past.

Hij vertelt wat hij kenmerkend vindt voor je houding. Het gaat om recht doen aan mensen, en soms om puin ruimen, maar altijd om authentiek te zijn en ook je kwetsbaarheid te tonen.

Ten Brinke vertelt hoe hij op bezoek was bij iemand waar de televisie de ellende van de wereld toonde.  ‘Hoe kan het dat jouw God die allemaal toelaat ?’ Ten Brinke staat zelf met een mond vol tanden  bij die vragen in het leven, maar vermijdt de valkuil om de kerk te verdedigen.  Hij zei dat hij met dezelfde vragen zit, ook al geloof ik dat God liefde is.

‘Belangrijk is dat je je eigen verhaal vertelt en eerlijk bent,’ houdt hij de mensen voor. ‘Het gaat niet om een dogmatiek, maar om een eigen verhaal waar het ‘ik’ niet ontbreekt .’

In het voorjaar zijn nog 3 “smaakmaker-avonden” op 17 maart, 7 april en 21 april

 

Fred van Helden