foto cmc

Algemeen nieuws

René Strengholt 21 - 02 - 2015

Visiedag 'Geloven in Delft'

Op zaterdagochtend 28 maart vindt de zesde diaconale en missionaire visiedag plaats onder het motto ‘Geloven in Delft’. Een visiedag is: door een gastspreker en door onderlinge ontmoeting en gesprek geïnspireerd worden om het christen zijn en kerk zijn in je omgeving handen en voeten te geven. 

Spreker

Voor de visiedag hebben we een boeiende en creatieve spreker uitgenodigd, Matthijs Vlaardingerbroek uit Den Haag. Samen met zijn vrouw Lindsey is hij vijftien jaar geleden gaan wonen in Spoorwijk om daar een nieuwe christelijke gemeenschap te stichten ‘In de Praktijk’ (zie www.indepraktijk-spoorwijk.nl). Om in deze volkswijk, waar geen kerk aanwezig was, contacten op te bouwen hebben ze veel aan kinderwerk gedaan en tijd genomen de wijk te leren kennen en aan te sluiten bij wat er leeft. Naast het werk in de gemeente is Matthijs Vlaardingerbroek actief als poppenspeler en als spreker. Zijn visie op missionair gemeente zijn heeft hij neergelegd in zijn boek Grensverleggend. Hoe de kerk opnieuw missionair kan zijn (Medema, 2011)

Thema ‘Geloven in Delft’

Wil je kerk zijn naar buiten, dan moet je binnen beginnen.  Dat is een belangrijke stelling in het boek van Matthijs Vlaardingerbroek en op de visiedag zal hij dat verder uitleggen. ‘Binnen beginnen’ gaat om vragen als: wat is mijn of ons verlangen? Welke bagage hebben we in huis om in te zetten naar buiten toe? Hoe kan de kracht van onze wijkgemeente van betekenis zijn voor onze omgeving? En ook: wat is onze omgeving en wat is daar nodig? Want om naar buiten te treden is het belangrijk om onze omgeving en de mensen om ons heen te leren kennen.

Met creatieve werkvormen gaan we hierover in gesprek om van elkaar te leren en te ontdekken hoe we persoonlijk en als wijkgemeente hierin een stap verder kunnen zetten. Bij de eerste gesprekronde ontmoeten we elkaar als leden van de PGD die in een zelfde wijk wonen. In de tweede gespreksronde gaan we per wijkgemeente bij elkaar zitten en bespreken wat de kracht is van onze wijkgemeente, hoe we die kunnen inzetten voor de wijk en de stad en wat we daarvoor nodig hebben. Als we de uitkomsten in de grote groep met elkaar delen zal Matthijs Vlaardingerbroek per wijk adviezen geven.

Voor wie?

De visiedag is bedoeld voor ieder gemeentelid van de Protestantse gemeente die zich betrokken weet bij ‘geloven in Delft’, bij het christen zijn en kerk zijn naar buiten toe. De dag is zeker  interessant voor iedereen die praktisch of beleidsmatig betrokken is op het diaconale en missionaire werk, van vrijwilligers in activiteiten tot leden van diaconieën, kerkenraden en missionaire commissies.

Met lunch

De visiedag wordt gehouden in de Hofkerk, Cort van der Lindenstraat 1, en begint om 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar. Om 13.00 uur sluiten we de ochtend af met een lunch. Opgeven vooraf is niet nodig.

Alie Leeflang en René Strengholt