foto cmc

Algemeen nieuws

Rene Strengholt 22 - 12 - 2012

Visiedag: Hoe willen we kerk zijn in Delft?

Dit is de vraag die centraal staat op de missionair-diaconale visiedag op zaterdag 12 januari 2013. De visiedag is bedoeld voor kerkenraden, missionaire commissies en alle geïnteresseerde leden van de wijkgemeenten. Dr. René de Reuver, predikant van de Marcuskerk in Den Haag, hoopt het thema in te leiden met een lezing. Na zijn lezing gaan we als leden van verschillende wijkgemeenten met elkaar in gesprek over de vraag hoe we op missionair en diaconaal gebied kerk willen zijn in onze wijk en onze stad. Als afsluiting van de visiedag staat een gezamenlijke lunch op de planning.

Het thema

Het thema komt naar voren in twee punten waarover we met elkaar in gesprek willen gaan.

Allereerst willen we ons richten op de plek waar we als kerk/wijkgemeente zijn geplaatst zijn. Hoe kunnen we aansluiten bij onze wijk, diaconaal en missionair? Voldoen onze vormen van kerk zijn als we kijken naar het karakter van onze wijk en stad en naar wat daar speelt?  Moeten we nieuwe wegen inslaan om in deze context onze diaconale en missionaire roeping gestalte te geven?

Ten tweede staat de vraag centraal hoe we samen kerk willen zijn in Delft. Elke wijkgemeente heeft haar eigen karakter en krachtbronnen en loopt op missionair en diaconaal gebied ergens warm voor. Hoe kunnen we juist dat eigene, waar de wijkgemeente enthousiast van wordt, inbrengen in het geheel van de Protestante Gemeente i.w.? Hoe kunnen we elkaar aanvullen en versterken, ook met het oog op onze roeping in de stad?

De spreker

Op beide punten van het thema lijkt René de Reuver een geschikte spreker om ons op weg te helpen. Dit jaar verscheen zijn boek Anders verder. Missionair kerk-zijn in een dynamische samenleving (2012, Ark Media). In dit boek bespreekt hij de vraag hoe een krimpende kerk verder kan op een manier die past in een veranderende samenleving en die tegelijk recht doet aan het DNA van de kerk. Hij gebruikt hiervoor de ontwikkeling van de protestantse Marcuskerk in de Haagse Moerwijk in de afgelopen 50 jaar als voorbeeld. De Marcuskerk heeft, naast de traditionele kerkvorm en kerkplek, nog twee andersoortige kerkplekken om in Moerwijk missionair kerk te kunnen zijn.

René de Reuver wil het gesprek op de visiedag op gang helpen met een prikkelende lezing, vanuit zijn ervaring in Den Haag en vanuit zijn theologische doordenking van het thema.

Tijd, plaats en opgave

Tijd: van 10.00 tot 13.00 uur, gevolgd door een lunch

Plaats: Hofkerk, Cort van der Lindenstraat 1, Delft

Opgave: Voor de lunch is het handig als u zich van te voren opgeeft bij info@diaconie-delft.nl, maar voel u vrij te komen als u zich om de een of andere reden niet hebt opgegeven.