foto cmc

Vacatures

René Strengholt 08 - 06 - 2013

Wie kookt er mee voor de Open Maaltijd in buurthuis De Wending?

Elke woensdagavond schuiven er tussen de 25 en 35 gasten aan om mee te eten met de Open Maaltijd in buurthuis De Wending in de Raamstraat (Westerkwartier). Een deel van de groep komt al jaren, maar regelmatig verwelkomen we ook nieuwe maaltijdgenoten. Voor iedere gast is het een waardevol moment van ontmoeting. De meeste van hen zijn alleenstaand, bijvoorbeeld na het verlies van een partner. De Open Maaltijd is een activiteit van de Hervormde gemeente en is in de jaren ’90 ontstaan vanuit het evangelisatiewerk. Het christelijk karakter komt o.a. uit in de korte afsluiting met Bijbellezen, een kort woord erbij en een gebed, maar ook in het belang dat we hechten aan een goede sfeer.

SAM 6882Om deze maaltijd mogelijk te maken wordt er achter de schermen – beter gezegd: in de keuken – van ongeveer 16.30 tot 20.00 uur hard gewerkt door een groep vrijwilligers die kookt en afwast en tussendoor zelf ook mee eet.  Wat is een maaltijd zonder kookploeg? Het streven is om de vrijwillige koks hooguit een keer in de vier of vijf weken in te roosteren, zodat het voor niemand teveel wordt.  Op dit moment zijn er te weinig vrijwilligers voor de kookploeg om het rooster rond te krijgen. Dat betekent dat de vrijwilligers vaker aan de beurt zijn of moeten bijspringen.  Het samen koken is dan wel heel gezellig, maar de huidige situatie is niet wenselijk. Daarom zoeken we dringend nieuwe mensen die het leuk vinden om samen met anderen te koken en die zo de schouders onder de Open Maaltijd willen zetten. We vinden het belangrijk om deze belangrijke ontmoetingsplek in de huidige vorm voort te kunnen, maar het is de vraag of het met het huidige aantal vrijwilligers wel haalbaar is. Zou u/jij er daarom serieus over willen nadenken of u/jij één keer per vier of vijf weken op woensdag rond etenstijd hier tijd en energie aan kunt geven?

Opgeven kan bij Arianne van Leerdam, a.van.leerdam@arianne.nl, of René Strengholt,