foto cmc

Algemeen nieuws

René Strengholt 10 - 11 - 2016

Zoekdienst december in Jessehof

Vanaf december t/m maart wordt de zoekdienst gehouden in Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof. Op zondag 4 december gaat Alie Leeflang, de voormalige diaconaal consulent van de Protestantse gemeente, voor in een dienst die staat in het teken van ‘hoop’. Het thema is Alles of niets. Alie schrijft hierover: “Er zijn dagen waarop je denkt dat je alles hebt, alles kunt en alles weet. Er zijn dagen waarop je niet weet of het ooit goed zal komen. Wat is jouw hoop als het om je heen donker wordt? Wie mag er bij jouw thuis komen, als het een chaos is? In deze zoekdienst eten we samen, delen we ervaringen uit ons leven en zoeken we naar aanknopingspunten van hoop. Wie of wat is in ons leven een teken van hoop? En is het waar dat als je alles hebt, je dan gelukkig bent? We gaan het van elkaar horen en lezen het ervaringsverhaal van Zacheüs, een rijke man die op een bijzondere manier Jezus op bezoek kreeg.  Zoek je mee…..naar alles of niets?”.

De zoekdienst begint om 13.00 u en duurt ongeveer een uur. Vanaf 12.30 u bent u welkom in de Jessehof, Burgwal 50 (hoek Burgwal/Oude Langedijk).