foto cmc

Algemeen nieuws

René Strengholt 22 - 04 - 2016

Zoekdienst over Esther

DELFT – De maandelijkse zoekdienst in de Nieuwe Kerk op zondag 1 mei heeft als thema ‘Je nek uitsteken’. Het bijbelse verhaal over koningin Esther is daarbij de inspiratiebron.

 

Je nek uitsteken voor een ander of voor een goede zaak is een risico. Tot welke prijs ben je bereid dit te doen? Een actuele vraag nu we begin mei terugdenken aan de bezetting van '40-'45. Een actuele vraag in 2016. In de Bijbel zette Esther haar leven op het spel om haar Joodse volksgenoten te redden van uitroeiing. Als Joods meisje was ze de vrouw van de Perzische koning geworden. Ze gebruikte haar positie om haar nek uit te steken, maar het had haar de kop kunnen kosten. Haar geloof gaf haar de moed om dit te doen. In de zoekdienst laten we ons door haar voorbeeld inspireren om ook vandaag ons in te zetten voor wat goed is.  Voorganger in de dienst is stadsevangelist René Strengholt.

 

Het thema wordt uitgediept met mooie songs om naar te luisteren of mee te zingen, onderling gesprek en ruimte voor bezinning. Vooraf, vanaf 12.30 uur, is er gelegenheid gratis van een lunch gebruik te maken. De dienst begint om 13.00 uur en duurt een uur. Na afloop staat de koffie klaar.

Locatie: De Nieuwe Kerk, Markt 80